Till innehållet

Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

Projektet drivs av: Föreningen Knas hemma

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram en nationell utbildning för barn och unga som är samhällsplacerade för att de ska få god kännedom om sina rättigheter, ha goda möjligheter att påverka villkoren för sin placering, känna sig delaktiga och få sina röster hörda.

De ska även få kunskap om vart de kan vända sig om något inte fungerar som det är tänkt i placeringen. Målgruppen är själva med och utformar utbildningen och man vill nå en heterogen grupp vad det gäller kön, bakgrund, ålder och funktionsvariationer. Sekundär målgrupp är familjehem, vårdnadshavare, socialtjänst, skolpersonal, kommun, polis, frivillighetsorganisationer, primärvård och även högskolor med utbildningar inom pedagogik, social/vård- och övriga rättsinstanser. Efter projektets slut kommer utbildningen som tas fram att spridas nationellt i digital form och man kommer även att sälja in utbildningspaketet till kommuner och socialtjänst samt via familjehemsutbildningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i december 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • All set for Action

    Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor…

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

Sidan uppdaterades 2021-03-24.