Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

Projektet drivs av: Föreningen Knas hemma

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram en nationell utbildning för barn och unga som är samhällsplacerade för att de ska få god kännedom om sina rättigheter, ha goda möjligheter att påverka villkoren för sin placering, känna sig delaktiga och få sina röster hörda.

De ska även få kunskap om vart de kan vända sig om något inte fungerar som det är tänkt i placeringen. Målgruppen är själva med och utformar utbildningen och man vill nå en heterogen grupp vad det gäller kön, bakgrund, ålder och funktionsvariationer. Sekundär målgrupp är familjehem, vårdnadshavare, socialtjänst, skolpersonal, kommun, polis, frivillighetsorganisationer, primärvård och även högskolor med utbildningar inom pedagogik, social/vård- och övriga rättsinstanser. Efter projektets slut kommer utbildningen som tas fram att spridas nationellt i digital form och man kommer även att sälja in utbildningspaketet till kommuner och socialtjänst samt via familjehemsutbildningar.

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutas i december 2021.

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutas i december 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-03-24.