Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Diskriminerade barn och unga

Projektet drivs av: Malmö mot Diskriminering

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att uppmärksamma och arbeta mot barns utsatthet för diskriminering.

Målgruppen är främst barn och unga, men även vuxna som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med barn som utsätts för eller riskerar att utsättas för diskriminering. Projektet har som mål att hitta metoder som fångar upp barns intressen i diskrimineringsärenden, att stödja unga som vill hjälpa andra unga och att nå ut direkt till barn och unga med information om deras rättigheter vid diskriminering. Projektet kommer bland annat ta fram samtals- och informationsmaterial som riktar sig direkt till barn, utveckla metoder för kartläggning av diskrimineringsärenden ur ett barnperspektiv, jobba med alternativa lösningar vid diskriminering och stötta unga som vill hjälpa andra unga som utsätts för diskriminering. Projektet är treårigt och genomförs i Malmö. Material och metoder sprids nationellt via Sveriges antidiskrimineringsbyråer samt Rädda Barnen och BRIS. Efter projekttiden kommer föreningen tillämpa de nya arbetssätten i sin ordinarie verksamhet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN:s barnkonvention

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.