Till innehållet

Ditt fria val

Projektet drivs av: FC Växjö

Beskrivning av projektet

Ditt fria val är ett politiskt och religiöst oberoende projekt som är utvecklat för att skapa ett lyckosamt sätt att arbeta med ungdomar kring demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter samt integrationspolitiska frågor i Växjö.

Ditt fria val är ett politiskt och religiöst oberoende projekt som huvudsakligen är utvecklat för att skapa ett lyckosamt sätt att arbeta med ungdomar kring demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter samt integrationspolitiska frågor i den mångkulturella stadsdelen Araby/Dalbo i Växjö.

Många ungdomar idag är intresserade av samhällsfrågor men har sällan kunskapen om hur de ska vara med och påverka eller vad demokratiarbete/demokratirättigheter innebär. Ditt fria val vill engagera i första hand ungdomar men också övriga medborgare till diskussioner, nyskapstänkande, skapandeförmåga samt kritiskt tänkande inom olika demokratifrågor.

Nyckelbegrepp som demokrati, delaktighet, integration, mångfald, jämställdhet samt mänskliga rättigheter är väsentliga för oss. Ditt fria val vill poängtera vikten av den egna rösten och att den faktiskt gör en skillnad! Tillsammans kan vi påverka framtiden!

Projektet Ditt fria val är ett treårigt projekt där första utgångspunkten är att höja valdeltagandet hösten 2010 bland förstagångsväljare i Araby/Dalbo-området i Växjö. Vårt arbete bygger på kunskap, lärdomar och erfarenheter, därför skall vi också medvetet jobba med viktiga demokratiska inflytandefrågor på lokal nivå i sikte på att öka valdeltagandet år 2014 samt höja demokratimedvetandet bland medborgarna. Genom konkreta verksamheter som temadagar, seminarier, utbildningar, studiecirklar, manifestationer och möjligheten till att delta i olika aktiviteter vill vi engagera ungdomar i olika frågor rörande demokrati.

FC Växjö är den ansvariga föreningen för projektet  Ditt fria val med finansieringsstöd från Allmänna arvsfonden och Växjö kommun.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Kompisförmedlingen

    Projektet ska bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta hamnar i.

  • Drömmarnas kontor

    Projektet kommer att stötta ungdomar att förverkliga samhällsnyttiga idéer. Dessa idéer kan vara allt från events och aktioner till sociala rörelser…

  • På Blodigt Allvar

    Projektet ska bryta tabu om mens och utveckla normkritiska kommunikationsverktyg som sätter ord och bild på upplevelser av mensvärk för att personer…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.