Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ditt fria val

Projektet drivs av: FC Växjö

Beskrivning av projektet

Ditt fria val är ett politiskt och religiöst oberoende projekt som är utvecklat för att skapa ett lyckosamt sätt att arbeta med ungdomar kring demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter samt integrationspolitiska frågor i Växjö.

Ditt fria val är ett politiskt och religiöst oberoende projekt som huvudsakligen är utvecklat för att skapa ett lyckosamt sätt att arbeta med ungdomar kring demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter samt integrationspolitiska frågor i den mångkulturella stadsdelen Araby/Dalbo i Växjö.

Många ungdomar idag är intresserade av samhällsfrågor men har sällan kunskapen om hur de ska vara med och påverka eller vad demokratiarbete/demokratirättigheter innebär. Ditt fria val vill engagera i första hand ungdomar men också övriga medborgare till diskussioner, nyskapstänkande, skapandeförmåga samt kritiskt tänkande inom olika demokratifrågor.

Nyckelbegrepp som demokrati, delaktighet, integration, mångfald, jämställdhet samt mänskliga rättigheter är väsentliga för oss. Ditt fria val vill poängtera vikten av den egna rösten och att den faktiskt gör en skillnad! Tillsammans kan vi påverka framtiden!

Projektet Ditt fria val är ett treårigt projekt där första utgångspunkten är att höja valdeltagandet hösten 2010 bland förstagångsväljare i Araby/Dalbo-området i Växjö. Vårt arbete bygger på kunskap, lärdomar och erfarenheter, därför skall vi också medvetet jobba med viktiga demokratiska inflytandefrågor på lokal nivå i sikte på att öka valdeltagandet år 2014 samt höja demokratimedvetandet bland medborgarna. Genom konkreta verksamheter som temadagar, seminarier, utbildningar, studiecirklar, manifestationer och möjligheten till att delta i olika aktiviteter vill vi engagera ungdomar i olika frågor rörande demokrati.

FC Växjö är den ansvariga föreningen för projektet  Ditt fria val med finansieringsstöd från Allmänna arvsfonden och Växjö kommun.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Kontakt

Ort
Växjö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.