Till innehållet

Djur och natur till barnen på lekterapi

Projektet drivs av: Stiftelsen Nordens Ark

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa möjligheter för barn som vistas på sjukhus att få ta del av upplevelser av djur och natur.

Projektet ska utveckla pedagogiskt material och former för virtuella möten mellan barnen, djur och pedagogisk personal på Nordens Ark. Detta sker exempelvis genom att spela in material och genomföra live-sändningar. Målgrupp är de barn och ungdomar som kommer i kontakt med lekterapin under sin vistelse på sjukhuset. Projektet sker i samarbete med två sjukhus i Västra Götaland, pedagoger inom lekterapier och barnen. Efter projekttiden kommer Stiftelsen Nordens Ark att fortsätta driva projektet tillsammans med deltagande lekterapier. Fler sjukhus och lekterapier kommer att erbjudas det material och program som har utvecklats i projektet.

Beviljat belopp

3 014 708 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i september 2025.

Beviljat belopp

3 014 708 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i september 2025.

Kontakt

Ort
Hunnebostrand

Liknande projekt

  • BUSKUL

    Projektet ska utveckla en ny metod för att stödja barn och unga som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk…

  • Förskola på Tur

    Projektet syftar till att ge barn förutsättningar för ökat självförtroende, hållbar hälsa och en rörelseglädje hela livet.

  • Föräldrafokus och familjestöd i skolan

    Projektets syfte är att förbättra barns skolresultat för att på så sätt förebygga psykisk ohälsa, missbruk, brottslighet och kriminalitet.

Sidan uppdaterades 2022-09-16.