Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Dokumentärfilm om Stockholms hemlösa barn och ungdomar

Projektet drivs av: Mäster-Olofsgården

Beskrivning av projektet

Projektet ska producera en dokumentärfilm om Stockholms hemlösa barn och ungdomar. Målen är att informera om deras situation och ge dem en möjlighet att vara med i verksamheten vid Mäster Olofsgården.

Projektets syfte är att producera en dokumentärfilm om Stockholms hemlösa barn och ungdomar. Ungdomar, mellan 12-21 år, som deltar vid Mäster Olofsgårdens filmstudio och Stockholms Domkyrkoförsamlings musikstudio ska ta fram filmen i samarbete med hemlösa ungdomar som har kontakt med St: Claras ungdomsgård. Filmen ska vara en blandning av dokumentär och fiktiv film för att skydda de deltagande ungdomarna som befinner sig i en utsatt situation.

Målet med filmen är att bland annat informera och upplysa om hemlösa ungdomars situation samt att ge dessa ungdomar en möjlighet att vara med i verksamheten vid Mäster Olofsgården och Stockholms Domkyrkoförsamling (St: Clara). Verksamheterna har även ett nätverk av advokater, terapeuter och läkare som kan hjälpa ungdomarna som befinner sig i en utsatt situation med råd och stöd även efter att filmprojektet är över. Filmen kommer att användas i utbildningssammanhang genom organisationernas nätverk inom både offentlig och ideell verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2011 och avslutades i juni 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2011 och avslutades i juni 2014.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.