Till innehållet

Dokumentärfilm om Stockholms hemlösa barn och ungdomar

Projektet drivs av: Mäster-Olofsgården

Beskrivning av projektet

Projektet ska producera en dokumentärfilm om Stockholms hemlösa barn och ungdomar. Målen är att informera om deras situation och ge dem en möjlighet att vara med i verksamheten vid Mäster Olofsgården.

Projektets syfte är att producera en dokumentärfilm om Stockholms hemlösa barn och ungdomar. Ungdomar, mellan 12-21 år, som deltar vid Mäster Olofsgårdens filmstudio och Stockholms Domkyrkoförsamlings musikstudio ska ta fram filmen i samarbete med hemlösa ungdomar som har kontakt med St: Claras ungdomsgård. Filmen ska vara en blandning av dokumentär och fiktiv film för att skydda de deltagande ungdomarna som befinner sig i en utsatt situation.

Målet med filmen är att bland annat informera och upplysa om hemlösa ungdomars situation samt att ge dessa ungdomar en möjlighet att vara med i verksamheten vid Mäster Olofsgården och Stockholms Domkyrkoförsamling (St: Clara). Verksamheterna har även ett nätverk av advokater, terapeuter och läkare som kan hjälpa ungdomarna som befinner sig i en utsatt situation med råd och stöd även efter att filmprojektet är över. Filmen kommer att användas i utbildningssammanhang genom organisationernas nätverk inom både offentlig och ideell verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2011 och avslutades i juni 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2011 och avslutades i juni 2014.

Kontakt

Liknande projekt

  • #skolmöten

    Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

  • Afrosvenska akademin

  • Akademien (tidigare Jämställdhetsakademien)

    Projektet syftar till att ge organisationer i det unga civilsamhället praktiska verktyg för att förbättra jämställdheten och utmana maktobalansen…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.