Till innehållet

Dramakällan

Projektet drivs av: Sensus Studieförbund Region Västra Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillgängliggöra teorier och metoder bakom drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet syftar till att tillgängliggöra teorier och metoder bakom drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta sker genom att pedagoger tillsammans med dramautövare med intellektuell funktionsnedsättning arbetar fram ett material som riktar sig direkt till dramautövare med intellektuell funktionsnedsättning. Vidare tas det fram en handbok för pedagoger om hur man kan stötta dramautövare i att använda materialet.

Materialet ska förvaltas av Sensus och spridas genom Sensus, Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger (RAD) och FUB:s nätverk till bland annat studieförbund, kulturskolor och dagliga verksamheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

    Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

  • Puzzlet - en bit på väg

    Det här projektet handlar om att få stöd att hitta möjliga vägar till arbete. Inom ramen för projektet skapar vi möjligheter för unga och vuxna upp…

  • RHS jobbar på kreativa vägar för att möta ny målgrupp

    RHS fokus har fram tills idag varit den sjuke och dess familj. Projektet innebär att vi med e-learning prövar nya vägar och metoder för att höja…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.