Till innehållet

Dramakällan

Projektet drevs av: Sensus Studieförbund Region Västra Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillgängliggöra teorier och metoder bakom drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet syftar till att tillgängliggöra teorier och metoder bakom drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta sker genom att pedagoger tillsammans med dramautövare med intellektuell funktionsnedsättning arbetar fram ett material som riktar sig direkt till dramautövare med intellektuell funktionsnedsättning. Vidare tas det fram en handbok för pedagoger om hur man kan stötta dramautövare i att använda materialet.

Materialet ska förvaltas av Sensus och spridas genom Sensus, Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger (RAD) och FUB:s nätverk till bland annat studieförbund, kulturskolor och dagliga verksamheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.