Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Dramakällan

Projektet drivs av: Sensus Studieförbund Region Västra Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillgängliggöra teorier och metoder bakom drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet syftar till att tillgängliggöra teorier och metoder bakom drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta sker genom att pedagoger tillsammans med dramautövare med intellektuell funktionsnedsättning arbetar fram ett material som riktar sig direkt till dramautövare med intellektuell funktionsnedsättning. Vidare tas det fram en handbok för pedagoger om hur man kan stötta dramautövare i att använda materialet.

Materialet ska förvaltas av Sensus och spridas genom Sensus, Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger (RAD) och FUB:s nätverk till bland annat studieförbund, kulturskolor och dagliga verksamheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.