Till innehållet

Dreamacademy (tidigare: Mötesplats för unga vuxna i Sollentuna)

Projektet drivs av: Möjligheternas Plats

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda studiemotiverande verksamhet, ledarskapsutbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter till unga vuxna som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Andelen unga vuxna i Sverige som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden är hög. Utanförskapet kan leda till psykisk ohälsa, destruktivt beteende och kriminalitet. Sollentuna kommun har tillsammans med målgruppen identifierat behovet av en mötesplats där unga vuxna kan träffa varandra, andra vuxna och representanter för olika samhällsaktörer. Syftet är att erbjuda studiemotiverande verksamhet, ledarskapsutbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter. Genom ett aktivt uppsökande arbete räknar föreningen med att nå minst 40-50 personer per år ur målgruppen, unga vuxna 18-25 år.

Ambitionen är att mötesplatsen ska bli en del av Sollentuna kommuns ordinarie verksamhet när projektet genomförts.

Initiativet stöttas av Sollentunahem som bidrar med lokal under hela projektperioden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Sollentuna

Liknande projekt

  • BLING Inkubator

    Projektets syfte är att utveckla metoder för att stärka ungas företagsamhet och entreprenörskap i förorten.

  • Framåt!

    Framåt! är ett arbetsmarknadsförberedande program som syftar till att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb samt minska trösklarna till den…

  • Future Lab

    Projektets syfte är att stötta unga som varken arbetar eller studerar in i arbete och utbildning. Målet är att målgruppen får förbättrad psykisk…

Sidan uppdaterades 2021-05-27.