Till innehållet

Dreamacademy (tidigare: Mötesplats för unga vuxna i Sollentuna)

Projektet drevs av: Möjligheternas Plats

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda studiemotiverande verksamhet, ledarskapsutbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter till unga vuxna som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Andelen unga vuxna i Sverige som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden är hög. Utanförskapet kan leda till psykisk ohälsa, destruktivt beteende och kriminalitet. Sollentuna kommun har tillsammans med målgruppen identifierat behovet av en mötesplats där unga vuxna kan träffa varandra, andra vuxna och representanter för olika samhällsaktörer. Syftet är att erbjuda studiemotiverande verksamhet, ledarskapsutbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter. Genom ett aktivt uppsökande arbete räknar föreningen med att nå minst 40-50 personer per år ur målgruppen, unga vuxna 18-25 år.

Initiativet stöttas av Sollentunahem som bidrar med lokal under hela projektperioden.

Efter projektet

Målet var att nå 50 unga vuxna per år. Sammanlagt nådde projektet 315 unga vuxna varav 120 personer ur målgruppen hittat ut i arbete eller studier. Mentorsutbildningarna har nått stor framgång och flera kranskommuner har kontinuerligt följt projektet och övertagit delar av metoderna som utvecklats.

Gott samarbete med Sollentuna kommun har resulterat i fortsatt finansiering för delar av verksamheten. Gott samarbete med näringslivsaktörer har lett till flera anställningar och praktikplatser för målgruppen.

Ett planerat IOP med Sollentuna kommun står i startgroparna men har försenats på grund av pandemin. Kranskommuner har visat intresse och kan komma att köpa tjänster av föreningen i form av utbildningar riktat mot målgruppen.

Allt metodmaterial finns kvar och förvaltas av föreningen. Fritt att använda för alla. Kommunen har fått en genväg till målgruppen genom föreningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Sollentuna

Liknande projekt

  • Välkommen in och ta plats

    Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät…

  • Drevet

    Projektet syftar till att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och…

  • Filmbron

    Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse.

Sidan uppdaterades 2022-07-06.