Till innehållet

Drevet

Projektet drevs av: ABF Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och försörjning.

Målet är att skapa en plattform där ungdomarna kan lära sig att starta ett socialt företag och arbetskooperativ som återvinner, bygger, reparerar och säljer begagnade cyklar, samt utför service. Målgruppen är ungdomar mellan 16 och 25 år, som kom till Sverige som minderåriga och utan vårdnadshavare. Projektet riktar sig till både dem som har beviljats uppehållstillstånd och dem som befinner sig i asylprocessen. Ungdomarna kommer genom workshops och studiecirklar lära sig hur man bygger och reparerar cyklar, men också hur man startar och driver ett kooperativ. Projektet inkluderar också föreläsningar inom olika områden viktiga för arbetslivet som jämställdhet, demokrati, och arbetsmiljö.

Målet är att starta ett kooperativ och öppna en självdrivande cykelverkstad som kan finansiera verksamhetens fortsatta arbete. Verksamheten kommer utveckla en metodbok, med en redogörelse för projektets alla faser, för att kunna sprida erfarenheter till liknande projekt. Utöver att driva verksamheten, innebär projektet också en möjlighet för deltagarna att erhålla erfarenheter att ta med sig vidare i arbetslivet.

Efter projektet

Projektet ledde till att 95 ungdomar från målgruppen på olika sätt deltog i gemenskapen, utbildningarna, och verksamheten på Drevet. Tillsammans formade de en ny förening och ett kooperativ. I projektets början fanns ett tydligt fokus på processen att ta fram en gemensam värdegrund för verksamheten och den har präglat alla aktiviteter inom projektet. Det gjordes parallellt med att verkstaden tog form och utbildningarna inom cykelreparation och andra hantverk inom snickeri och verkstad hölls. Projektet har arbetat med renovering av cyklar, arrangerat cykelmeck-event på festivaler, och tagit fram prototyper för verkstadsbord.

Verksamheten finansieras genom avtal med bland annat Malmö Stad. Efter projektet avslutades har ett stort avtal om att ingå i driften av ett nytt bostadsområde i Malmö bidragit till möjligheten till flera anställningar inom kooperativet och förutsättningar för fortsatt finansiering.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-10-27.