Till innehållet

Dynamo - möjligheternas förlag

Projektet drivs av: Demokratipiloterna

Beskrivning av projektet

Vi ser stor potential i unga vuxna med social och psykisk funktionsuppsättning, de är kreativa och driftiga, men har svårt att nå fram på arbetsmarknaden. Hos oss ges de möjlighet att förverkliga sina drömmar i ett förlag som de själva ska driva.


 • Att vidga arbetsmarknaden för unga med funktionsuppsättning som står långt från ett arbete.
 • Att öka omvärldens kunskap och därmed öka dess förståelse och tolerans.
 • Att stärka målgruppens självförtroende och självkänsla.

Övergripande mål

 • Att vid projektets slut ha startat ett förlag som drivs av unga vuxna med psykisk och social funktionsuppsättning.
Delmål
 • Att förlaget ger ut en bok per år, skrivna av unga författare eller blivande författare.
 • Att ge 2-4 personer med funktionsnedsättning ett avlönat arbete inom förlaget.
 • Att öka delaktigheten i det kulturella rummet för gruppen unga vuxna med funktionsnedsättning, bl.a. delta i Bokmässan år 3 med utgiven bok.
 • Att verka opinionsbildande i samarbete med olika föreningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Alla röster

  Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

 • Allierad

  Projektet ska skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag.

 • APPropå rasism

  Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.