Till innehållet

Dynamo - möjligheternas förlag

Projektet drivs av: Demokratipiloterna

Beskrivning av projektet

Vi ser stor potential i unga vuxna med social och psykisk funktionsuppsättning, de är kreativa och driftiga, men har svårt att nå fram på arbetsmarknaden. Hos oss ges de möjlighet att förverkliga sina drömmar i ett förlag som de själva ska driva.


 • Att vidga arbetsmarknaden för unga med funktionsuppsättning som står långt från ett arbete.
 • Att öka omvärldens kunskap och därmed öka dess förståelse och tolerans.
 • Att stärka målgruppens självförtroende och självkänsla.

Övergripande mål

 • Att vid projektets slut ha startat ett förlag som drivs av unga vuxna med psykisk och social funktionsuppsättning.
Delmål
 • Att förlaget ger ut en bok per år, skrivna av unga författare eller blivande författare.
 • Att ge 2-4 personer med funktionsnedsättning ett avlönat arbete inom förlaget.
 • Att öka delaktigheten i det kulturella rummet för gruppen unga vuxna med funktionsnedsättning, bl.a. delta i Bokmässan år 3 med utgiven bok.
 • Att verka opinionsbildande i samarbete med olika föreningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Motorburen ungdom - en del av Fryshuset

  Projektet ska tillgodose motorintresset bland ungdomar som befinner sig i utanförskap, genom att inkluderas i samhället och på sin ort och…

 • Integration genom Aktiv Rehabilitering

  Projektet ska ge nyanlända personer med ryggmärgsskada möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska…

 • ParaMe

  Projektet ska ta fram och utveckla ett nytt digitalt verktyg, ParaMe, för att underlätta och möjliggöra mer idrottande för målgruppen barn och unga…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.