Till innehållet

Early Strengthening System - Värdegrundsarbete i praktiken

Projektet drevs av: Flamman Socialt förebyggande Centrum

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka barns och ungdomars medvetenhet om värdegrundsfrågor.

Projektet ska ta fram och erbjuda en digital plattform för värdegrundsutbildning och normbrytande beteenden. Värdegrundsarbetet ska vara enhetligt för barn och ungdomar på fritiden och inom skolans värld. Innehållet och materialet utvecklas av barn och ungdomar tillsammans med pedagoger. Malmö stad finansierar uppbyggnaden av den del som riktar sig till skolan medan projektet fokuserar på barns och ungas fritid. Målgruppen i projektet är barn och ungdomar i åldern 9-25 år i Malmö. Sekundära målgrupper är ledare och volontärer i föreningslivet och skolpersonal. Samtliga föreningar i Malmö kommer att få fri tillgång till plattformen, liksom alla kommunala skolor från förskola till gymnasium. 

Målet är att skapa en samstämmighet mellan civilsamhälle och skola kring de värderingar som möter barn och ungdomar och att det ska finnas en beredskap för att kunna hantera svåra ämnen. 

Efter projektet

Projektet ledde till att det finns en e-simulerad utbildning kallad Värdekompassen. Den finns på en digital plattform och är inspirerad av dataspel. Utbildningen består av 15 moduler kring värderingar som kan användas inom skola, fritids- och idrottsmiljö. Ungdomar kan använda utbildningen såväl i grupp i klassrummet som individuellt eller spela hemma med syskon och föräldrar.

Verksamheten lever vidare genom att Flamman har anställd personal som kan coacha målgruppen kring Värdekompassen och som svarar för det administrativa arbetet kring plattformen. Flamman kommer att sprida materialet och hjälpa lärare, elever, ledare och föräldrar som kontaktar dem angående materialet. Spridningen till grundskolor och gymnasieskolor i Malmö sker genom samarbete med Pedagogisk Inspiration som marknadsför och arbetar in plattformen i skolorna. Därefter kommer Värdekompassen spridas till andra kommuner, skolor och föreningar i landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Malmö, vad drömmer du om?

    Projektet ska arbeta fram metoder för att förena olika klasser och skolor oberoende av social och etnisk tillhörighet i gemensamma projekt.

  • #minframtid

    Projektet ska utveckla en modell där ungdomar i årskurs åtta från Rosengård utbildar sig till ambassadörer. Målet är att unga ska få ökad kännedom…

  • Rätt på riktigt - För elevers rätt till en tillgänglig skola

    Projektet syfte är att barn och unga med funktionsnedsättning ska få de insatser de har rätt till i skolan och få sina rättigheter tillgodosedda.

Sidan uppdaterades 2023-03-03.