Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Early Strengthening System - Värdegrundsarbete i praktiken

Projektet drivs av: Flamman Socialt förebyggande Centrum

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka barns och ungdomars medvetenhet om värdegrundsfrågor.

Projektet ska ta fram och erbjuda en digital plattform för värdegrundsutbildning och normbrytande beteenden. Värdegrundsarbetet ska vara enhetligt för barn och ungdomar på fritiden och inom skolans värld. Innehållet och materialet utvecklas av barn och ungdomar tillsammans med pedagoger. Malmö stad finansierar uppbyggnaden av den del som riktar sig till skolan medan projektet fokuserar på barns och ungas fritid. Målgruppen i projektet är barn och ungdomar i åldern 9-25 år i Malmö. Sekundära målgrupper är ledare och volontärer i föreningslivet och skolpersonal. Samtliga föreningar i Malmö kommer att få fri tillgång till plattformen, liksom alla kommunala skolor från förskola till gymnasium. 

Målet är att skapa en samstämmighet mellan civilsamhälle och skola kring de värderingar som möter barn och ungdomar och att det ska finnas en beredskap för att kunna hantera svåra ämnen. 

Efter projekttiden kommer plattformen att drivas vidare, marknadsföras och administreras av Flamman Ungdomarnas Hus och Malmö stad tillsammans. Föreningar i andra kommuner kommer att kunna köpa en licens för att få tillgång till plattformen.

Projektets tidstatus

67%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

67%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-07-08.