Till innehållet

Early Strengthening System - Värdegrundsarbete i praktiken

Projektet drivs av: Flamman Socialt förebyggande Centrum

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka barns och ungdomars medvetenhet om värdegrundsfrågor.

Projektet ska ta fram och erbjuda en digital plattform för värdegrundsutbildning och normbrytande beteenden. Värdegrundsarbetet ska vara enhetligt för barn och ungdomar på fritiden och inom skolans värld. Innehållet och materialet utvecklas av barn och ungdomar tillsammans med pedagoger. Malmö stad finansierar uppbyggnaden av den del som riktar sig till skolan medan projektet fokuserar på barns och ungas fritid. Målgruppen i projektet är barn och ungdomar i åldern 9-25 år i Malmö. Sekundära målgrupper är ledare och volontärer i föreningslivet och skolpersonal. Samtliga föreningar i Malmö kommer att få fri tillgång till plattformen, liksom alla kommunala skolor från förskola till gymnasium. 

Målet är att skapa en samstämmighet mellan civilsamhälle och skola kring de värderingar som möter barn och ungdomar och att det ska finnas en beredskap för att kunna hantera svåra ämnen. 

Efter projekttiden kommer plattformen att drivas vidare, marknadsföras och administreras av Flamman Ungdomarnas Hus och Malmö stad tillsammans. Föreningar i andra kommuner kommer att kunna köpa en licens för att få tillgång till plattformen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Rätt på riktigt - För elevers rätt till en tillgänglig skola

    Projektet syfte är att barn och unga med funktionsnedsättning ska få de insatser de har rätt till i skolan och få sina rättigheter tillgodosedda.

  • Tro på tillit

    Föreningen Amanah vill genomföra ett projekt vars syfte och mål är att förebygga antisemitism och islamofobi. Projektet kommer att genomföras i…

  • #minframtid

    Projektet ska utveckla en modell där ungdomar i årskurs åtta från Rosengård utbildar sig till ambassadörer. Målet är att unga ska få ökad kännedom…

Sidan uppdaterades 2020-07-08.