Till innehållet

Eco Loco

Projektet drivs av: Framtidsmuseet i Dalarna

Beskrivning av projektet

Projektet genomförs på 2047 Science Center i Borlänge och ska utveckla, tillämpa och sprida ett digitalt pedagogiskt verktyg i vilket unga människor arbetar med att experimentera med fossilfria, förnybara och cirkulära lösningar vilka ska bidra till att uppnå Agenda 2030.

Arbetet ska även stärka de ungas kompetens och möjligheter på arbetsmarknaden. Verktyget består av en mjukvara som kan liknas vid ett strategispel med tillhörande databas. Det kan användas på olika digitala enheter och i olika miljöer, exempelvis klassrum och science center.

I arbetet ingår även att ta fram en arbetsmodell i vilken ungdomar med olika intressen, kompetenser och utbildningsbakgrund sammanförs med uppgiften att gemensamt genomföra projektet. Modellen ska redan under projekttiden testas och implementeras även i andra liknande verksamheter i landet.

Efter projekttiden lever det pedagogiska verktyget och den ungdomsdrivna arbetsmodellen vidare i den sökandes och flera andra science centers ordinarie verksamheter. Därutöver kommer verktyget att vara tillgängligt att använda för samtliga science center i landet.

Beviljat belopp

2 155 753 kronor

Projektets tidstatus

37%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

2 155 753 kronor

Projektets tidstatus

37%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

E-post
Ort
Borlänge

Liknande projekt

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

  • Regional Youth Project

    Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i regional politik och att främja en mer inkluderande regionpolitik.

  • Vi vill ta över - ungdomsdriven fritid i Järva

    Målet med projektet är att skapa en metod för att generationsväxla ideellt engagemang i Järvaområdet, starta upp två föreningsinkubatorer i Tensta…

Sidan uppdaterades 2023-04-18.