Till innehållet

Efter Knas

Projektet drivs av: Föreningen Knas Hemma

Beskrivning av projektet

Syfte och mål med projektet är att skapa ett rikstäckande eftervårdsprogram riktat till unga och unga vuxna 16 till 25 år som är i slutet av pågående samhällsvård eller har lämnat den.

Programmet ska vara jämlikt och jämbördigt för alla oberoende var i landet den unge bor och målgruppen kommer själva att utforma programmet. Efter projektets slut kommer det färdiga eftervårdsprogrammet ”Efter Knas” att spridas nationellt via socialtjänst och kommuner med en förhoppning om att kunna nå så många placerade ungdomar och unga som varit placerade (care leavers) som möjligt. Det programpaket som tas fram är tänkt att vara ett stöd för kommuner och socialtjänst i att motverka psykisk ohälsa, utanförskap, arbetslöshet samt stigmatisering kring målgruppen.

Beviljat belopp

5 676 762 kronor

Projektets tidstatus

50%

Projektet startade i december 2022 och avslutas i december 2025.

Beviljat belopp

5 676 762 kronor

Projektets tidstatus

50%

Projektet startade i december 2022 och avslutas i december 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

  • Rise Unga

    Riksföreningen Rise vill skapa en stödverksamhet för unga vuxna för att förhindra de långsiktiga negativa konsekvenser som individer och samhälle…

  • Röster från Baba

    Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

Sidan uppdaterades 2022-07-08.