Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Egenmakt

Projektet drivs av: Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla och vidare erbjuda en produkt eller tjänst som genom information och kunskap ska bidra till att lösa några av de utmaningar och problem assistansanvändare upplever i sin vardag.

Syfte Projektet ska bidra till att lösa några av de utmaningar och problem som assistansanvändaren upplever i sin vardag. Genom att erbjuda kunskap och information om dessa faktorer och behov, hoppas projektet kunna stärka egenmakten hos den assistansberättigade och genom detta också kvalitén på den personliga assistansen i stort. Projektet utgår ifrån faktorer och behov som assistansanvändaren anser vara viktigast för att den personliga assistansen ska fungera bra. En tät dialog med personer som lever med assistans hålls via samtal, telefonintervjuer, enkäter, fysiska möten och sociala medier under projektets gång. Projektgruppen kommer utifrån insamlad information att utveckla en tjänst/produkt som vidare ska förmedla information om personlig assistans i stort men också kunskap och utbildning som ska bidra till en förbättrad kvalité av den personliga assistansen och ge assistansanvändaren större makt över sin assistans och sitt liv. Utifrån det insamlade materialet har det blivit tydligt att det saknas en samsyn inom den personliga assistansen som grundar sig i okunskap om de olika uppdragens rättigheter och skyldigheter. Projektgruppen har därför landat i att ta fram en digital tjänst som riktar sig till de fyra uppdragen: assistansanvändare, arbetsledare, personlig assistent och assistansanordnare. Produktionen av utbildningen är i full gång och beräknas lanseras i maj/juni 2020 under namnet ”Synka”. Tjänsten kommer då att vara tillgänglighetsanpassad och finnas på svenska, engelska och arabiska för att nå så många som möjligt.    Projektet följer löpande utvecklingen av LSS (lagen om stöd och service) i samhället för att hitta synergier och gemensamma nämnare med målgruppens behov och utmaningar och utifrån detta utveckla en tjänst/produkt som kan göra mest nytta. Projektets överlevnad Efter projekttiden ansvarar Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) för Synkas spridning, underhåll och utveckling. Synka ska via samarbetspartnernas försorg spridas vidare till berörda organisationer, brukarstödcenter med flera. Samarbete I projektets referensgrupp ingår Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter, Lasse Brukarstöd, Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Kristianstad
Sidan uppdaterades 2020-06-02.