Till innehållet

Egenmakt

Projektet drevs av: Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla och vidare erbjuda en produkt eller tjänst som genom information och kunskap ska bidra till att lösa några av de utmaningar och problem assistansanvändare upplever i sin vardag.

Syfte Projektet ska bidra till att lösa några av de utmaningar och problem som assistansanvändaren upplever i sin vardag. Genom att erbjuda kunskap och information om dessa faktorer och behov, hoppas projektet kunna stärka egenmakten hos den assistansberättigade och genom detta också kvalitén på den personliga assistansen i stort. Projektet utgår ifrån faktorer och behov som assistansanvändaren anser vara viktigast för att den personliga assistansen ska fungera bra. En tät dialog med personer som lever med assistans hålls via samtal, telefonintervjuer, enkäter, fysiska möten och sociala medier under projektets gång. Projektgruppen kommer utifrån insamlad information att utveckla en tjänst/produkt som vidare ska förmedla information om personlig assistans i stort men också kunskap och utbildning som ska bidra till en förbättrad kvalité av den personliga assistansen och ge assistansanvändaren större makt över sin assistans och sitt liv. Utifrån det insamlade materialet har det blivit tydligt att det saknas en samsyn inom den personliga assistansen som grundar sig i okunskap om de olika uppdragens rättigheter och skyldigheter. Projektgruppen har därför landat i att ta fram en digital tjänst som riktar sig till de fyra uppdragen: assistansanvändare, arbetsledare, personlig assistent och assistansanordnare. Produktionen av utbildningen är i full gång och beräknas lanseras i maj/juni 2020 under namnet ”Synka”. Tjänsten kommer då att vara tillgänglighetsanpassad och finnas på svenska, engelska och arabiska för att nå så många som möjligt.    Projektet följer löpande utvecklingen av LSS (lagen om stöd och service) i samhället för att hitta synergier och gemensamma nämnare med målgruppens behov och utmaningar och utifrån detta utveckla en tjänst/produkt som kan göra mest nytta. Projektets överlevnad Efter projekttiden ansvarar Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) för Synkas spridning, underhåll och utveckling. Synka ska via samarbetspartnernas försorg spridas vidare till berörda organisationer, brukarstödcenter med flera. Samarbete I projektets referensgrupp ingår Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter, Lasse Brukarstöd, Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

Efter projektet

Föreningen ska tillsammans med RBU, BOSSE-Råd, stöd & Kunskapscenter producera en assistansguide - ett kunskaps-, utbildnings- och studiecirkelmaterial i syfte att stärka den egna makten hos personer som har rätt till personlig assistans, deras familjer och företrädare. Kunskapsmaterialet kommer bland annat att belysa den assistansberättigades roll i assistansen, barnperspektivet, vägen till vuxenlivet, att vara legal företrädare till vuxen person med rätt till personlig assistans samt assistans i särskilda situationer. Under projektets andra år planerar IfA att erbjuda assistansberättigade/legala företrädare en form av grundutbildning utifrån det framtagna kunskapsmaterialet.


Efter projekttiden ansvarar Intresseföreningen för Assistansberättigade (IfA) för kunskapsmaterialets spridning och uppdatering via sin webbplats (se projektets egna kanaler längre ner på sidan).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Kristianstad

Liknande projekt

  • Krisstöd - Personlig assistans

    I projektet ska assistansanvändare/personer med funktionsnedsättning utveckla en metod kallad Egeninitierad Personlig behovsanalys i händelse av…

  • Blå Lådan

    Projektet ska utveckla en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess…

  • Lika Unika Akademi

    Projektet ska genom utbildningsinsatser skapa förutsättningar för att påverka och höja kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2021-09-15.