Till innehållet

Egna Röster Egna Bilder

Projektet drevs av: Föreningen Hidde Iyo Dhaqan

Beskrivning av projektet

Projektets själva idé är att nå och arbeta med unga i och utanför den svensksomaliska gruppen i Sverige för att skapa påverkan, förståelse och dialog.

Projektet har varit viktigt för att ge röst både åt egna erfarenheter och åt ett land, som förlorat sin självständighet, sina strukturer och många minnesbilder, och som i nyhetsrapporteringen framställs på ett ganska klichéartat sätt. Projektet Egna röster, egna bilder har – enligt projektplan och ansökan – haft som övergripande mål att låta unga svensksomalier dels få berätta om och dels återta sin egen kultur, så att kunskapsluckor fylls igen och kunskap sprids inom och utom den svensksomaliska gruppen. Genom projektet får unga svensksomalier bättre självbild och stärkt självförtroende, de ökar sin delaktighet i det offentliga samtalet, blir mindre mottagliga för deltagande i kriminella och extrema gruppers aktiviteter samt verkar med egna kunskapsverktyg för att diskriminering av och fördomar om svensksomalier motverkas. 

Delmål: Att • ge unga svensksomalier bättre självbild och självförtroende genom nya och fördjupade kunskaper om Somalia, somalisk kultur, tradition med mera.  • ge unga svensksomalier ökat tillträde till det offentliga samtalet genom kunskapsinsamling, kunskapsproduktion, kunskapsspridning, debatt, samtal, utbildning, information, kulturprogram, utställningar, med mera. • göra svensksomaliska ungdomar mindre mottagliga för deltagande i kriminella och extrema gruppers aktiviteter genom fakta, kunskaper och argument. • Att unga svensksomalier med egna kunskapsverktyg arbetar för att diskriminering av och fördomar om svensksomalier motverkas i samhället. Resultatmål: Att • genomföra en omfattande insamling av berättelser med temat Ung i Somalia, ung i Sverige, som bildar bakgrund till projektets filmer, utställningar, bok med mera. • producera och distribuera 3-4 kortfilmer om livet som ung i Somalia, ung i Sverige, om unga svensksomaliers liv, vardag, drömmar och tankar om kultur, Somalia, Sverige med mera. • producera två utställningar – en på Malmö museum och en på Internet med utgångspunkt i berättelser kring Ung i Somalia, ung i Sverige.  • arbeta fram, trycka och distribuera en antologi om Somalia, svensksomalier, kultur, historia, vardagsliv, med mera. • ta fram, planera, organisera och distribuera en serie utbildnings-, kultur- och informationsprogram som kompletterar projektets filmer, utställningar och antologi.

Vi har engagerat flera hundra svensksomaliska ungdomar inom ramen för ”Egna röster, egna bilder”. Kärnan i projektet är berättelser av ungdomarna och intervjuer som gjorts av dem med äldre släktingar. Det insamlade materialet har bl a resulterat i en rikt illustrerad bok, en serie filmer, en utställning och en omfattande dokumentation på webben www.ereb.se. Projektet har fått stor uppmärksamhet i massmedierna. Här framträder ett Somalia som ni inte har sett förut!  Vi kan nu också erbjuda ett informations- och utbildningsprogram om Somalia och somalier i Sverige. Programmet är på tre timmar med två föreläsare. De som håller i programmet är ungdomar som arbetat med ”Egna röster, egna bilder” I utbildningsprogrammet berättar vi om Somalia före och efter 1991, då inbördeskriget bröt ut. Vi beskriver hur landet blev självständigt och talar om språkets betydelse för samhällets utveckling. Vi lyfter fram och berättar om landets kultur med exempel från dansens, poesins, modets och matens värld. Vi erbjuder också dansworkshops, modevisningar mm med utgångspunkt i Somalias rika kultur. Projektets utställning åker nu på turne i Sverige. Kontakta oss på info@ereb.se om ni vill boka vårt informations- och utbildningsprogram eller vill veta mer om programinnehåll, kostnad etc. Vi har engagerat flera hundra svensksomaliska ungdomar inom ramen för ”Egna röster, egna bilder”. Kärnan i projektet är berättelser av ungdomarna och intervjuer som gjorts av dem med äldre släktingar. 

Målgruppen – svensksomaliska ungdomar – har ägt projektet från idé till projektplanering och ansökan, till projekt-start och genomförande, till aktiviteter och projektresultat, samt utvärdering och långsiktig fortsatt verksamhet efter projekttiden. Vi har under år två och år tre genomfört flera utvärderingar av projektet, och vi har då använt/ genomfört grupp-samtal med deltagande ungdomar, reflekterande utvärdering med ungdomsledare samt utvärderingsenkäter med både öppna och fasta svarsalternativ. Målgruppen lyfter fram sin stora stolthet över projektet, att det finns och att det har genomförts. Både tjejer och killar menar att de nu kan visa och berätta om somalier och Somalia för andra, "för världen". De lyfter fram allt de lärt sig om Somalia och somalier, om kultur, dans, mat, traditioner, historia etc, och att det är de själva som gjort detta lärande och projektets resultat möjligt samt att dessa kunskaper nu förmedlas till andra, inom och utom den svensksomaliska gruppen. Det är somaliernas egna röster och egna bilder som nu tar plats i media - i skarp kontrast till självutnämnda experter som fortsatt förmedlar en kolonial och etnocentrisk syn på somalier. Både tjejer och killar efterlyser att projektet skulle ha haft mer tid: tre år är för kort tid! De vill göra mer, fler aktiviteter, ordna mer spridning till andra, samla in mer fakta, fler bilder, mer om historia, städer, barn, kvinnor, svensksomalier etc.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2011 och avslutades i juni 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2011 och avslutades i juni 2014.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Tjejdriven – kulturfusion på tjejers villkor

    Projektet ska öka förutsättningarna för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv.

  • Säg det – sen gör det

    Projektet ska skapa ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata och skapa kring känslor och vänder sig till unga och vuxna…

  • Myter och verkligheter

    Projektet ska stärka norrländska hbtqi-ungdomars identitet, psykisk hälsa och känsla av geografisk tillhörighet.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.