Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ego Nova

Projektet drivs av: Föreningen Shedo Self Harm and Eating Disorders Organisation

Beskrivning av projektet

Projekt Ego Nova är ett nationellt informationsprojekt om självskadebeteende och multipelproblematiken självskadebeteende/ätstörningsproblematik. Projektet vänder sig till drabbade, anhöriga och professionella.

Informationsprojektet Ego Nova syftar till att: - Öka kunskapen och förståelsen för självskadebeteende och ätstörningar - Minska fördomar och stigmatistering - Sprida hopp om att det går att ta sig vidare 

Genom att ta fram projektverktyg i form av bok, filmer och forumteater och sprida dessa bland annat genom samarbetsorganisationer och genom föreläsningar runt om i Sverige hoppas vi kunna nå projektets målsättning (se syfte ovan)

Projektets unika verktyg i form av bok, filmer och forumeteater kommer fortsätta spridas i samarbetsorganisationerna långt efter projektslut. Den föreläsningsmetod som framtagits och de föreläsare som utbildats kommer också föreläsa även efter projektslut. Projektverktygen, föreläsningsuppläggen och föreläsningarna är förankrade i SHEDO och kommer användas även efter projektslut.

Målgruppen har varit delaktig i allt från planering till genomförande av projektet. Målgruppens tankar är grunden för projektverktygen och de är också aktiva spridare och genomförare av projektet.

Ego Nova har många samarbetsorganisationer anslutna. Några exempel är Sveriges skolsköterskor, SKL, Sveriges skolledareförbund, BRIS, Region Skåne, Socialdepartementet m.fl. Projektet samarbetar också med Lunds universitet som är behjälpliga både vid faktagranskning och utvärdering.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2012 och avslutades i april 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2012 och avslutades i april 2015.

Kontakt

Ort
Hässleholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.