Till innehållet

Elinnebandy är livet! 2.0

Projektet drivs av: Korpföreningen Heros

Beskrivning av projektet

Elinnebandy utövas med en specialbyggd elinnebandystol som gör att även personer med mycket omfattande rörelsenedsättning kan delta i lagidrotten.

Projektet vill inspirera fler föreningar att starta upp elinnebandyverksamhet, samt ta fram samverkansmodeller för att underlätta uppstart och varaktig verksamhet, och förslag på finansieringsmöjligheter vad gäller utrustning.

Projektet kommer att erbjuda ”prova-på-paket” som ska ge förutsättningar för föreningar att introducera idrotten lokalt. Tillgängligt och kvalitetssäkrat utbildningsmaterial för mekarkurser, domarkurser och ledarutbildningar ska tas fram. Målet är bland annat att tio nya föreningar på olika håll i landet ska bedriva elinnebandyverksamhet vid projekttidens slut. Förhoppningen är att sporten efter avslutat projekt har en stabil grund att stå på för fortsatt utveckling och spridning.

Beviljat belopp

6 396 736 kronor

Projektets tidstatus

35%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i april 2026.

Beviljat belopp

6 396 736 kronor

Projektets tidstatus

35%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i april 2026.

Kontakt

Ort
Gävle

Liknande projekt

  • Somewhere in Sandviken

    Projektet syftar till att göra kultur och stadsutveckling mer tillgänglig och möjlig att påverka för barn och unga, genom ett stärkt barn- och…

  • Samhällsdesigners - unga med rätt att påverka

    Syftet med projektet är att hitta en modell för att få idrottsungdomar mellan 16-25 år att attraheras av samhällsfrågor genom att visa på konkreta…

  • Sex på Lätt svenska med forumteater

    Projektet ska utveckla formerna för att göra sex- och samlevnadsundervisning mer tillgänglig för unga människor med utländsk bakgrund.

Sidan uppdaterades 2023-08-30.