Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Elrullstol i trafiken

Projektet drivs av: Nationalföreningen för trafiksäkerheten främjande - NTF

Beskrivning av projektet

Projektet kommer tillsammans med samarbetspartners och målgruppen personer som använder elrullstol arbeta för att ta fram konsumentinformation och webbutbildning för ökad trafiksäkerhet vid användning av elrullstol.

Den genomsnittliga åldern ökar och med den ökar förskrivning av elrullstolar, så även antalet olyckor där elrullstolar varit inblandade. Det finns ett stort behov av tydliga informationsmaterial och utbildningsinsatser för personer som använder elrullstolar samt de som förskriver dessa.

Projektet kommer att bidra med att öka säkerheten kring användandet av elrullstol, något som är av stor vikt, både för individ och samhälle. Det finns idag inget enhetligt nationellt informationsmaterial. Projektet kommer ta fram lättillgängliga filmer och foton för att sprida information om trafiksäkerhet. De kommer även utveckla en webbutbildning tillsammans med målgruppen. Materialet och utbildningen kommer sedan spridas till relevanta aktörer så som pensionärsföreningar, funktionshinderrörelsen, förskrivare, tillverkare och privata återförsäljare.

Informationen och webbutbildningen lever kvar efter projektet på Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjandes (NTF) konsumentsidor. En ökad medvetenhet hos återförsäljare, förskrivare och kommuner leder förhoppningsvis till att fler nya elrullstolsanvändare kan få rätt information, säkra fordon och en bättre utformad trafikmiljö.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Kontakt

Ort
Solna
Sidan uppdaterades 2020-10-08.