Till innehållet

En annan del av Huddinge - Vi Teater Och Kultur kloka - Vi ToK kloka

Projektet drevs av: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Huddinge

Beskrivning av projektet

ABF vill genom uppsökande verksamhet ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att utöva sitt intresse för teater och kultur genom prova på aktiviteter. Vi vänder oss till ungdomar och vuxna med måttlig till grav funktionsnedsättning.

En annan del av Huddinge - Vi ToK kloka vänder sig till måttligt till gravt funktionshindrade, en grupp som ofta blir bortglömd i samhället. Genom att ge denna målgrupp ett mer aktivt och innehållsrikt liv genom teater, dans, sång, musik och film så får de möjlighet att uttrycka sina känslor, drömmar och önskningar. Vi vill att varje individ sak få upplevelser och bli sedd och bekräftad och få känna glädje tillsammans med andra.   Vi kommer att ha en uppsökande verksamhet och besöka dagliga verksamheter, fritidsklubbar, särskolor och särskilda boenden så att alla som vill ska få prova-på teater och kultur. En viktig del i projektet är att visa politiker och beslutsfattare att måttligt till gravt funktionsnedsatta personer är människor med en egen vilja som vill få synas och vara en del av samhället.

Målet med En annan del av Huddinge - Vi ToK kloka är att låta måttligt till gravt funktionshindrade få ett aktivare och mer innehållsrikt liv. Att kunna låta de i målgruppen som har teater och kultur som sitt intresse få möjlighet att utöva det. Genom den uppsökande verksamheten med prova-på så hoppas vi kunna starta upp teatergrupper med de som vill. Ett mål är också att starta en daglig verksamhet med teater och kulturinriktning i kooperativ form på ABF för målgruppen måttligt till gravt funktionshindrade. Där hoppas vi kunna ha en eller flera måttligt funktionshindrade anställda. Ett tredje mål är att synliggöra och sprida kunskap om gruppens villkor till skolor, allmänhet och beslutsfattare. 

Med projektet En annan del av Huddinge - Vi ToK kloka startar vi upp teatergrupper som fritidsaktivitet inom LSS i Huddinge kommun och intresserade kranskommuner. ABF kommer även att jobba för att kunna starta upp en kooperativ daglig verksamhet för teater och kulturintresserade måttligt till gravt funktionshindrade personer då det inte finns någon sådan i Huddinge kommun.

I En annan del av Huddinge - Vi ToK kloka är det viktigt för ledarna att deltagarna känner sig delaktiga. Vi jobbar fram manus, scenografi och väljer musik tillsammans. Deltagarna får också möjlighet att filma produktionen vartefter den växer fram. Ledarna använder sig av deltagarnas intressen och individuella mål och personligheter i arbetet med teaterprojekten. I den planerade kooperativa dagliga verksamheten vill vi att det ska finnas personer med måttlig funktionsnedsättning anställda. ABF tycker att det är viktigt för delaktigheten att det finns flera olika val för de måttligt till gravt funktionsnedsatta att välja mellan när de ska ut i arbetslivet efter gymnasiet. Därför brinner vi för att få igång en verksamhet med de som har ett teater och kulturintresse.  

En annan del av Huddinge - Vi ToK kloka samarbetar med FUB och Huddinge kommun. I prova-på verksamheten med teater och kultur där vi besöker dagliga verksamheter, fritidsklubbar, särskolor och särskilda boenden blir det ett naturligt samarbete med de ställen där de olika verksamheterna bedrivs.    

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Kontakt

Ort
Huddinge

Liknande projekt

  • Inget om oss utan oss!

    Projektet ska ta vara på erfarenheter av svenskt deltagande i processen kring framtagandet av konventionen om rättigheter för personer med…

  • Syskonträffar

  • Shared reading

    Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län ska i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) introducera metoden Shared Reading (SR)…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.