Till innehållet

En brottarmatta utan gränser

Projektet drevs av: Svenska Brottningsförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet syftar till att utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Efter en prova-på verksamhet kommer de som är intresserade ur målgruppen att ingå i projektets referensgrupp och delta i den ledar- och tränarutbildning som också ska ta form under projekttiden. Målsättningen med utbildningen är att den ska ge tränarna ökade kunskaper och insikter om målgruppen, deras behov, bra bemötande samt kunskaper i Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK). I förlängningen ska Svenska Brottningsförbundet, Riksförbundet för barn och unga med utvecklingsstörning, FUB samt Svenska Parasportförbundet dela på ansvaret för utbildningen.

Efter projektet

Totalt har fjorton svenska brottningsföreningar utbildat sina instruktörer för att kunna erbjuda aktiviteter för målgruppen. Under projekttiden har nya kontakter och samarbeten inletts och projektet har även utvecklat ett nytt aktivitets material som skolor och föreningar kan använda sig av när de möter målgruppen. Projektgruppen har även producerat lathundar, filmer, AKK, kommunikation och checklistor som är anpassade för målgruppen och aktiviteterna. Filmerna har producerats i samarbete med RF-SISU och innehåller bland annat brottningens historia.

Den verksamhet som har byggts upp under projekttiden ingår nu i Svenska Brottningsförbundets (SBF) ordinarie verksamhet. Projektet lever vidare i föreningarna och SBF kommer att fortsätta erbjuda stöd till de föreningar som behöver det. Lokala föreningar ska även kunna få hjälp av en kontaktperson som kan ge tips och råd samt hänvisa dem till rätt samarbetspartner.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i maj 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Lajvakademien

    Studiefrämjandet i Stockholm ska utveckla en ny aktivitet som är en blandning av rollspel, kreativt skapande, lajv, lek och cosplay där barnen…

  • Parahandboll

    Svenska Handbollförbundet (SHF) ska tillsammans med överenskomna samarbetspartner i Region väst, Region Syd och i Region Öst/Stockholm utveckla två…

  • Fler i Rugbyrörelse

    Projektet ska utveckla formerna för rugbyträning och därmed kunna inkludera fler målgrupper i en verksamhet som ska kretsa kring rörelseglädje,…

Sidan uppdaterades 2023-06-27.