Till innehållet

En brottarmatta utan gränser

Projektet drivs av: Svenska Brottningsförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet syftar till att utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Efter en prova-på verksamhet kommer de som är intresserade ur målgruppen att ingå i projektets referensgrupp och delta i den ledar- och tränarutbildning som också ska ta form under projekttiden. Målsättningen med utbildningen är att den ska ge tränarna ökade kunskaper och insikter om målgruppen, deras behov, bra bemötande samt kunskaper i Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK). I förlängningen ska Svenska Brottningsförbundet, Riksförbundet för barn och unga med utvecklingsstörning, FUB samt Svenska Parasportförbundet dela på ansvaret för utbildningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Lajvakademien

    Studiefrämjandet i Stockholm ska utveckla en ny aktivitet som är en blandning av rollspel, kreativt skapande, lajv, lek och cosplay där barnen…

  • Parahandboll

    Svenska Handbollförbundet (SHF) ska tillsammans med överenskomna samarbetspartner i Region väst, Region Syd och i Region Öst/Stockholm utveckla två…

  • 10 minuter-metoden

    Syftet med projektet är att utveckla en enkel och användarvänlig metod för att stödja idrottande ungdomars psykiska hälsa.

Sidan uppdaterades 2021-09-07.