Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

En brottarmatta utan gränser

Projektet drivs av: Svenska Brottningsförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet syftar till att utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Efter en prova-på verksamhet kommer de som är intresserade ur målgruppen att ingå i projektets referensgrupp och delta i den ledar- och tränarutbildning som också ska ta form under projekttiden. Målsättningen med utbildningen är att den ska ge tränarna ökade kunskaper och insikter om målgruppen, deras behov, bra bemötande samt kunskaper i Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK). I förlängningen ska Svenska Brottningsförbundet, Riksförbundet för barn och unga med utvecklingsstörning, FUB samt Svenska Parasportförbundet dela på ansvaret för utbildningen.

Projektets tidstatus

65%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Projektets tidstatus

65%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-09-07.