Till innehållet

En helt ny värld

Projektet drevs av: Clownetterna

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla nya vägar till integration där barnen får visa vägen till förståelse och respekt och skapa nya vägar till samförstånd genom barns unika förmåga att i lek kunna synliggöra och lösa olika problem.

Målgrupp är barn och familjer från krigshärjade länder som i huvudsak bor på asylboenden i Västmanlands län samt personal, barn och ungdomar som kommer i kontakt med familjerna. Med barnkonventionens värdegrund kommer projektet att anordna föräldragrupper, samtal, och personalutbildningar genom att använda lek, fantasi och olika kreativa uttryck. Aktiviteterna kommer att leva vidare efter projekttidens slut i organisationens regi. Projektet kommer att samarbeta med Asylhälsans BVC, Västerås och Svenska Kyrkan Västerås.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Västerås

Liknande projekt

  • Mitt barn

    En kreativ och integrerad utbildning i FNs barnkonvention för föräldrar och blivande föräldrar.

  • Lajv som undervisningsmetod

    Ett treårigt projekt där LajvVerkstaden arbetar med lajv som pedagogiskt verktyg för en mellanstadieklass och en högstadieklass. Projektet kommer…

  • Be a voice - not an echo!

    Projektet ska utveckla och testa nya metoder för arbetet med att förebygga och motverka antisemitism och rasism i grundskolan.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.