Till innehållet

En inkluderande generation

Projektet drivs av: Kompis Sverige

Beskrivning av projektet

Inom projektet vill man möta behovet av ökad inkludering i samhället i allmänhet och bland ungdomar i synnerhet.

Målet är att utveckla och anpassa Kompis Sveriges metod med kompismatchningar med fokus på ungdomar samt möjliggöra att metoden sprids nationellt. Matchningar ska kunna göras både för digitala och fysiska träffar. Tillsammans med ungdomar vill man utveckla anmälningsförfarande, uppföljning av kompismatchningar, kommunikationsplan, förhållningssätt samt sociala aktiviteter som formar en kontinuitet och hållbar struktur för nya möten. Det görs genom intervjuer av deltagare, uppföljning och stöd samt sociala aktiviteter tillsammans med samarbetsorganisationer. Efter projektet är avslutat kommer de nya metoderna bli en del av Kompis Sveriges ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

2 739 296 kronor

Projektets tidstatus

67%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

2 739 296 kronor

Projektets tidstatus

67%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Vi syns, vi finns - hbtqi i skolan

  • Existentiell hälsa

  • Idrottsvänner

    Projektet syftar till att ge ungdomarna stöd som flyttar till/bor i Örebro för att börja på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, med fokus på…

Sidan uppdaterades 2022-03-11.