Till innehållet

En väg framåt

Projektet drevs av: Lunds Fontänhus

Beskrivning av projektet

För studenter med psykisk ohälsa. Verkar för vänskap, ökad självkänsla, fullföljda studier och en väg ut i arbetslivet! Studenter erbjuds studieplats och handledning och utformar tillsammans projektets innehåll och aktiviteter.

Hösten 2012 startade Lunds Fontänhus studentprojektet ”En väg framåt” som riktar sig till studenter som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. Projektet drivs i samarbete med flera aktörer, framförallt inom Lunds universitet och tar emot runt 25-35 studenter per termin. På Fontänhuset erbjuds studenter handledning, studieplatser, gemenskap och möjligheter till olika kurser och aktiviteter för kropp och sinne. Lunds Fontänhus lundamodell av ”Supported education” kombinerar Fontänhusmodellens helhetssyn på självkänsla, uppsökande ansvar och delaktighet, med coaching och studiestöd i en strukturerad miljö. Vår strävan är att studenterna ska finna trygghet och balans i livet och studierna. Balans mellan studier och återhämtning, mellan arbete och fritid, mellan avskildhet och gemenskap. Tillsammans med studenterna bygger vi upp en verksamhet där varje person är viktig och kan vara med och bidra. Syftet med satsningen är att studenterna skall ges möjligheter och verktyg till utökat nätverk, en stärkt självkänsla, fullföljda studier, ett förbättrat välmående och en karriär efter eget val. 

Vi har hittills med god marginal uppnått projektets mål - att minst 50 % av deltagarna genomför sina studier i enlighet med sina mål, alternativt går ut i förvärvsarbete, samt att minst 75 % av deltagarna upplever att de förbättrar sin livssituation genom projektet.

Det som under hösten 2012 startade som ett förprojekt med stöd av Sparbanksstiftelsen Öresund, Region Skåne och Lunds Universitet har utvecklats vidare till ett treårigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Efter projekttidens slut januari 2016 är det vår ambition att driva vidare ”En väg framåt” som en permanent studieenhet på Lunds Fontänhus med stöd av Lunds kommun, Region Skåne, Craffordska stiftelsen, Lunds Universitet m.fl.   ​  

En viktig del i strävan mot projektets uppsatta mål är medbestämmande och delaktighet. Fontänhuset drivs av dess medlemmar. Detta innebär att projektet ständigt kommer att revideras och vidareutvecklas utifrån medlemmarnas, i detta fall studenternas, tankar och åsikter. Varje arbetsenhet på ett Fontänhus tar beslut rörande det arbete de bedriver som enhet – samma sak gäller naturligtvis för studentprojektet. Detaljutformningen av projektet genomförs med inflytande av de studenter som deltar i projektet ”En väg framåt”. 

Projektet utförst i nära samarbete med Lunds Universitet men också med flera andra aktörer såsom Lunds kommun, Region Skåne, Studiefrämjandet m.fl. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Liknande projekt

  • Ett Grönare Lund

    Ett Grönare Lund är ett stadsodlings- och demokratiprojekt inom biståndsorganisationen ABC. Projektets verksamhet centreras kring stadsnära…

  • FORMA - Formgivning som integration

    Projektet ska stärka integrationen genom mötesplatser för formgivning.

  • Konstkupan

    Projektet Konstkupan vill skapa utrymme för unga nyanlända och lokalsamhälle att bidra till en ömsesidig utveckling genom kreativa uttryck och dialog.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.