Till innehållet

En webbutbildning om kommunikation och demens

Projektet drevs av: Stiftelsen Svenskt Demenscentrum

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka kunskapen om kommunikativa begränsningar hos personer med demens och hur dessa kan bemötas genom att ta fram en avgiftsfri webbutbildning.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om kommunikativa begränsningar hos personer med demens och hur dessa kan bemötas. Detta ska projektet göra genom att ta fram en avgiftsfri webbutbildning tillsammans med sina samarbetspartners, CEDER, Svensk demensforskning och Demensförbundet. Varje år insjuknar 25 000 personer i demenssjukdom i Sverige, de allra flesta är äldre, i sällsynta fall insjuknar man innan 60 års ålder. Efter 65 års ålder ökar risken avsevärt och man räknar med att var femte person över 80 år är drabbad. Majoriteten av dessa bor hemma och vårdas främst av anhöriga. Många som får demens blir påtagligt drabbade när de inte längre kan kommunicera som de tidigare kunde, många anhöriga runt personen med demens upplever frustration över att inte längre kunna göra sig förstådda eller kunna tolka personen. Behovet av möjlighet att kunna fortsätta kommunicera och förstå varför förändringen uppstår är stort både för drabbad och anhörig.

Målet är att skapa större säkerhet, trygghet och lugn hos anhöriga och andra nära personer i bemötande av personer med demens.

Efter avslutat projekt

En webbutbildning ihop med en fördjupande skrift samt filmer med intervjuer och tillhörande studiehandledning har producerats under projekttiden. Webbutbildningen erbjuds kostnadsfritt på SDC utbildningsportal och fram till september 2023 har mer än 4 000 personer slutfört utbildningen med godkänt resultat.

Stiftelsen har en webbplats som har mer än en miljon unika besökare per år och en utbildningsportal som stiftelsen förvaltar. Där finns också stiftelsens kostnadsfria utbildningar samlade. Projektets framtagna utbildning finns tillgänglig på stiftelsens hemsida och erbjuds kostnadsfritt. Samarbetet med projektets samarbetspartner planeras fortsätta även efter projekttiden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

    Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

  • KRIS Livsstilskoordinator

    Projektet syftar till att skapa en ettårig folkhögskoleutbildning som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med bakgrund av missbruk,…

Sidan uppdaterades 2023-12-21.