Till innehållet

Engelska på fickan

Projektet drevs av: Teckenpedagogerna

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en produkt som ger döva kunskaper i engelska och ASL, och som motsvarar Skolverkets krav Engelska för döva.

Projektet syftar till att döva ungdomar i grundskolan och i gymnasieskolan ska få möjlighet att via en app få en anpassad kunskapsinhämtning av dels skriven engelska och det amerikanska teckenspråket American Sign Language, (ASL). Projektet kommer genom referensgrupper och skolklasser samla in önskemål om innehåll och funktioner. Det insamlade materialet ska skrivas, filmas och testas och därefter justeras i ett antal omgångar innan det i slutet av år två kan marknadsföras och lanseras. Produkten kommer att vara kostnadsfri och finnas att ladda ner för målgruppen.

Målet är att skapa en produkt som ger döva kunskaper i engelska och ASL, och som motsvarar Skolverkets krav Engelska för döva. På så sätt kan döva ges möjlighet att inkluderas i globala nätverk utan att behöva resa och kan kommunicera genom Skype, vloggar, Facebook och andra sociala media.

Efter projektet

Projektet ledde till att man kunde skapa en app som kan erbjuda en grundläggande kurs i det skrivna engelska språket och det amerikanska teckenspråket, ASL, som var projektets ursprungliga mål och detta har man uppnått. I appen finns drygt 3500 ord och fraser på engelska och ASL. Det finns också förklaringar på svenskt teckenspråk om grundläggande grammatiska företeelser i det skrivna engelska språket. Allt är filmat, redigerat och programmerat.

Verksamheten fortsätter i de organisationer Teckenpedagogerna arbetat med: Riksgymnasiet, ABF, Folkhögskolor (SIMA,Västanvik) samt andra organisationer som man fått kontakt med (t ex VuxHuddinge). Nämnda aktörer är alla del i Teckenpedagogernas produktion på olika sätt, och tar del av de resultat som de genererat. Organisationerna själva använder aktivt allt material och får kontinuerlig feedback på dess innehåll. Projektet Engelska på fickan kommer att användas från och med höstterminen 2021 i skolorna och på fritiden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i september 2021.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Mellan två världar

    Barn och unga som är i behov av hörhjälpmedel som hörapparat eller cochlea implantat kan trots sina hjälpmedel ändå uppleva att de inte hör…

  • Teckenspråk för döva 1-2

    Syftet med projektet är att ta fram ett läromedel för målgruppen döva elever, både för studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar på…

  • Matematik - på teckenspråk

    Projektet ska ta fram ett digitalt läromedel för döva och hörselskadade gymnasieelever i skolämnet matematik.

Sidan uppdaterades 2021-10-14.