Till innehållet

Ensamkommande barn i balans

Projektet drivs av: KFUK KFUM Malmö

Beskrivning av projektet


Det övergripande syftet med EBIB- projektet är att förebygga ohälsa och utanförskap samt ge förutsättningar för delaktighet och funktionell gemenskap bland ensamkommande barn och unga. Genom ett brett samarbete mellan flera föreningar, organisationer, ungdomsgårdar samt kommunala verksamheter i Malmö. Målet med projektet är att under tre år nå och engagera 600 ensamkommande barn och unga, för att öka deltagarnas kunskap kring kost och hälsa och jämställdhet.  Deltagarna ska ges möjlighet att hitta en egen aktivitet som passar varje individ, och delta regelbundet i att öka sin fysiska aktivitet och bli en del av den ordinarie föreningsverksamheten. Projektet vill ge deltagarna tillgång till nätverk och sociala plattformar genom kamratskap och deltagande och dessutom utbilda 20 ungdomsledare i målgruppen. Efter projekttidens slut kommer aktiviteter drivas vidare i ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.