Till innehållet

Ett enat Kristinehamn

Projektet drevs av: IFK Kristinehamns Fotboll

Beskrivning av projektet

IFK Kristinehamn Fotboll ska skapa och etablera en nybörjarverksamhet för nyanlända barn och ungdomar där deltagarna utvecklas sportsligt, socialt och språkligt för att sedan när de vill och är redo slussas vidare in i klubbens ordinarie lag.

IFK Kristinehamn Fotboll vill under tre år skapa och etablera en nybörjarverksamhet för nyanlända barn och ungdomar där deltagarna ska utvecklas sportsligt, socialt och språkligt för att sedan när de vill och är redo slussas vidare in i klubbens ordinarie lag. Till skillnad från många andra fotbollsföreningar som arbetar med öppna träningar vill IFK Kristinehamn också arbeta med individuella planer som inkluderar det sportsliga, sociala och språkliga.

Projektet ska bedrivas i samarbete med Strandkanten HVB-hem, Mellanbro HVB-hem och Kristinehamns kommun.

Efter avslutat projekt

Projektet har inneburit att fler barn och unga har kommit i rörelse. Föreningen har med hjälp av sitt värdegrundsarbete och aktiviteter skapat bättre förutsättningar för integration i Kristinehamn. Projektet har erbjudit träningar varje vecka, aktiviteter i anslutning till skolan, sociala aktiviteter och arrangerat en cup.

Under projektets gång förändrades förutsättningarna när flera av boenden för ensamkommande ungdomar stängdes. Projektet justerade därefter sin strategi och fördjupade istället samarbetet med olika skolor. Verksamheten fortsätter delvis i den egna föreningen, dels då de ungdomar som varit med i ungdomslaget inkluderas i den ordinarie verksamheten. Flera barn och unga har slussats vidare till andra föreningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Kristinehamn

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-07-16.