Till innehållet

Ett fredat rum - Ett projekt för barn med föräldrar i vårdnadstvist

Projektet drevs av: Rädda Barnens Riksförbund

Beskrivning av projektet

I Ett fredat rum skapas utifrån en samverkansmodell förutsättningar för barn med symtom på psykisk ohälsa och som har föräldrar i vårdnadstvist att få en bedömning och vid behov behandling. Socialtjänsten tar parallellt hand om föräldrakontakten.

I familjer med en hög konfliktnivå hotas barns utveckling av att föräldrarna inte kan kommunicera på ett konstruktivt sätt. Rädda Barnens erfarenhet är att när stöd erbjuds dessa familjer hamnar fokus ofta på föräldrarnas konflikt. Barnets tankar, åsikter och behov förminskas i sammanhanget. Syftet med Ett fredat rum är att under tre år pröva en samverkansmodell, som skapar förutsättningar för barn som visar symtom på psykisk ohälsa och har föräldrar i vårdnadstvist/konflikt att få en bedömning och vid behov en behandlingsinsats. Parallellt har föräldrarna en lämplig insats via socialtjänsten.

Projektets övergripande mål är att barn som lider av psykisk ohälsa och som har föräldrar som är i vårdnadstvist/konflikt inte ska nekas bedömning eller behandling på grund av konflikten, utan att det ska finnas ett tydligt tillvägagångssätt som möter deras behov.

Under projektets tredje och sista år kommer en bok att skrivas för att sammanfatta hur vi har arbetat med målgruppen och samverkansmodellen. Boken är tänkt att vända sig till personal främst inom socialtjänst, familjerätt, första linjens vård samt elevhälsan. Den kommer att spridas initialt genom en slutkonferens och därefter via Rädda Barnens webbshop. Förhoppningen är att boken ska fungera som ett teoretiskt ramverk till Rädda Barnens praktiska manualer Barn i Föräldrars Fokus (föräldragrupp för separerade föräldrar) och Hanna och Theo (stödsamtal med barn till separerade föräldrar) och på så sätt se till att samverkansmodellen lever vidare.

Vi samverkar med socialtjänst och/eller familjerätt i Göteborg, Mölndal, Ale och Malmö.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Navigare - Psykosocialt stöd vid kris och sorg i familjen

    Projektet Navigare går ut på att ge psykosocialt stöd till familjer där någon försvinner (utan misstanke om brott) eller tar livet av sig.

  • Stafetten

    Projektet riktar sig till barn i socioekonomiskt utsatta bostadsområden där äldre barn lämnar över en stafett till yngre i form av en egen framtagen…

  • En rättighetsbaserad skola RBS

    Unicef startar nu med hjälp av finansiering från Allmänna Arvsfonden ett pilotprojekt i sju skolor i Sverige för att undersöka vad som händer om…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.