Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ett Grönare Lund

Projektet drivs av: Föreningen ABC Aktiva insatser för människa och miljö

Beskrivning av projektet

Ett Grönare Lund är ett stadsodlings- och demokratiprojekt inom biståndsorganisationen ABC. Projektets verksamhet centreras kring stadsnära ekologisk odling tillsammans med barn, ungdomar och unga vuxna.

Övergripande syfte Ett Grönare Lunds övergripande syfte är att med ekologisk stadsodling som medel, stärka demokrati och delaktighet bland ungdomar mellan 9-25 år på Linero i östra Lund. 

Övergripande målsättning Projektets treåriga mål är att skapa en arbetsmodell för socialt och miljömässigt arbete som fungerar i urbana miljöer. Denna arbetsmodell kommer sammanställas i form av en metodbok som kommer sammanställas under sista projektåret (2014), digitalt på hemsidan www.vaxaochgro.se och även tryckt i form av en bok.

Det som är unikt med Ett Grönare Lund är att projektet successivt skapar en arbetsmodell som kan spridas vidare till andra områden och städer. Organisationer, kommuner och/eller fritidsgårdar i andra delar av Sverige kan med hjälp av våra metoder starta och driva ungdomssatsningar eller andra typer av satsningar där stadsodling används som en form av demokrativerkstad. Vår arbetsmodell har potential att inspirera och vägleda främjandet av hållbara, gröna och välintegrerade områden. Ekologisk stadsodling kan därhän utgöra knutpunkten för mötet mellan människor över potentiella barriärer så som ålder, bakgrund, etnicitet, kön och socioekonomisk tillhörighet. Genom att sammanföra olika organisationer, offentliga instanser och bolag, föreningar, beslutsfattare och framförallt individer som vill vara delaktiga i skapandet av hållbara samhällsförändringar, utgör modellen inom Ett Grönare Lund en nyskapande och långsiktig satsning. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.