Till innehållet

Ett Grönare Lund

Projektet drivs av: Föreningen ABC Aktiva insatser för människa och miljö

Beskrivning av projektet

Ett Grönare Lund är ett stadsodlings- och demokratiprojekt inom biståndsorganisationen ABC. Projektets verksamhet centreras kring stadsnära ekologisk odling tillsammans med barn, ungdomar och unga vuxna.

Övergripande syfte Ett Grönare Lunds övergripande syfte är att med ekologisk stadsodling som medel, stärka demokrati och delaktighet bland ungdomar mellan 9-25 år på Linero i östra Lund. 

Övergripande målsättning Projektets treåriga mål är att skapa en arbetsmodell för socialt och miljömässigt arbete som fungerar i urbana miljöer. Denna arbetsmodell kommer sammanställas i form av en metodbok som kommer sammanställas under sista projektåret (2014), digitalt på hemsidan www.vaxaochgro.se och även tryckt i form av en bok.

Det som är unikt med Ett Grönare Lund är att projektet successivt skapar en arbetsmodell som kan spridas vidare till andra områden och städer. Organisationer, kommuner och/eller fritidsgårdar i andra delar av Sverige kan med hjälp av våra metoder starta och driva ungdomssatsningar eller andra typer av satsningar där stadsodling används som en form av demokrativerkstad. Vår arbetsmodell har potential att inspirera och vägleda främjandet av hållbara, gröna och välintegrerade områden. Ekologisk stadsodling kan därhän utgöra knutpunkten för mötet mellan människor över potentiella barriärer så som ålder, bakgrund, etnicitet, kön och socioekonomisk tillhörighet. Genom att sammanföra olika organisationer, offentliga instanser och bolag, föreningar, beslutsfattare och framförallt individer som vill vara delaktiga i skapandet av hållbara samhällsförändringar, utgör modellen inom Ett Grönare Lund en nyskapande och långsiktig satsning. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Liknande projekt

  • Konstkupan

    Projektet Konstkupan vill skapa utrymme för unga nyanlända och lokalsamhälle att bidra till en ömsesidig utveckling genom kreativa uttryck och dialog.

  • Mulier Fortis

    Projektets syfte är att stärka unga tjejer som befinner sig i ett utanförskap som kan vara ett resultat av att de befinner sig i en snäv social…

  • En väg framåt

    För studenter med psykisk ohälsa. Verkar för vänskap, ökad självkänsla, fullföljda studier och en väg ut i arbetslivet! Studenter erbjuds…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.