Till innehållet

Ett helare Malmö

Projektet drevs av: Imagenes del Sur/Bilder från Södern

Beskrivning av projektet

Demokratiprojekt för att öka ungdomars kunskap om historien, ge ett kvinnoperspektiv på historiska skeenden och bidra till ökad förståelse för olika samhällsmekanismer som kan stärka/försvaga/ förstöra det demokratiska samhället.

Det övergripande syftet med projektet är att lyfta fram kvinnors del i samtidshistorien och ge ungdomar ökad kunskap om olika sidor av vår globala historia. Med hjälp av kvinnors kunskaper och erfarenheter ska vi bidra till ungdomars ökade förståelse för olika samhällsmekanismer som kan stärka/försvaga/ förstöra det demokratiska samhället och vilka konsekvenser det kan få för den enskilde människan.  

Att ge unga människor ökad förståelse för betydelsen av att lära av historien för att inte upprepa gamla misstag. Vi ser i dag ett ökande intresse för icke-demokratiska och rasistiska organisationer som på ett populistiskt sätt lockar till sig ungdomar och nya medlemmar. På sikt kan det bli ett allvarligt problem för ett öppet, demokratiskt samhälle som bygger på jämlikhet och solidaritet. Att lyfta fram kvinnors historia. Kvinnor som på samma sätt som män kämpat mot förtryck och orättvisor i sina hemländer, något som gett konsekvenserna att de bl.a. tvingats leva i exil i Sverige. Att ge unga människor kvinnliga förebilder. Att ge exempel på att det är viktigt att bry sig och agera när något är fel. Dokumentera kvinnors erfarenheter av extrema situationer (som fick de att komma till Sverige) och få veta mer om hur kvinnor upplevde historiska skeenden. Förmedla deras kunskap till ungdomar. Skapa möten mellan äldre och yngre personer med olika erfarenheter och bidra till ett erfarenhets- och kunskapsutbyte. Inspirera deltagarna att se betydelsen av sin egen historia både för sig själva och för andra. Lyfta fram kvinnors insatser för en bättre värld.    

Inledningsvis kommer vi att jobba med rekrytering av ungdomar på högstadiet, gymnasiet, Högskolan och kvinnor med erfarenhet av diktaturen på 1970-talet i Latinamerika. Vi kommer att fokusera på att skapa förtroende mellan deltagare och ledare de första träffarna. Film- och samtalsträffar med ungdomar från högstadiet/gymnasiet och kvinnor/informanter med ursprung i Latinamerika. Filmvisningar relaterade till den specifika perioden med efterföljande samtal. Träffarna kommer att vara uppdelade i tre konstellationer: Bara ungdomar, bara kvinnor och blandade träffar med ungdomar och kvinnor. Filmerna kommer att vara relaterade till mänskliga rättigheter och skeenden som kan öka förståelse för situationen kvinnorna upplevde.

Intervjuer och filminspelning av de kvinnor som vill dela med sig av sin historia i möten med ungdomarna. Vi filmar i skolan och ungdomarna är de som ställer frågorna. För att få flera perspektiv, kommer också några av ungdomarna att intervjuas om sina tankar kring det kvinnorna berättade och om det har någon relevans i dagens Europa/Sverige. Vad kan vi lära oss av kvinnornas erfarenheter? Ungdomarna är med i en speciell referensgrupp för filmen och det pedagogiska materialet.

Vi samarbetar med flera skolor i Malmö, Malmö Högskola, Centrum för Pedagogisk Inspiration (Malmö stad) och ABF Malmö.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Hand i hand - vägen till bättre välbefinnande

    Projektet ska skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor i åldern 16-25 år som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till…

  • Fanzineverkstaden

    Projektet Fanzineverkstaden ska vara en resurs för serieskapande med fokus på att ge möjlighet till självpublicering och tillgång till fler olika…

  • Digital Social Fritid

    Malmö e-sport vill, genom projektet Digital Social Fritid, göra e-sporten till en trygg mötesplats för alla.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.