Till innehållet

Ett samhälle för och av alla

Projektet drivs av: Kooperativet Tillbaka (tidigare Karriär-Kraft)

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förbättra möjligheterna att starta arbetsintegrerande sociala företag som drivs av personer med funktionsnedsättning. 

Målet är att skapa en modell för de sociala företagen i Umeå och Vännäs, anpassad och utformad efter de behov som målgruppen har. Det ska förbättra förutsättningarna för målgruppen att driva sociala företag och komma ut på arbetsmarknaden. Målet är också att öka valmöjligheterna för målgruppen i stort och därmed få ökad makt i sitt eget liv. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning, i första hand intellektuella och psykiska. Tanken är att modellen sedan ska inkludera alla funktionsnedsättningar. I projektet ska man bygga en stödstruktur med Karriär-Krafts modell i Göteborg som utgångspunkt. Där ska metoder, verktyg och arbetssätt som ökar målgruppens möjlighet att arbeta och styra på jämlika villkor samlas. Man ska även stärka och förankra samarbete med det offentliga för att underlätta för målgruppen. Projektet ska leva vidare som en stödstrukturmodell i Umeå, där organisationerna kan använda de gemensamma resurserna som t.ex. pedagogiskt ekonomistöd, handledning, utvecklingsresurser, administration. De ska också vara en gemensam röst i samarbetet med offentlig sektor för att skapa fler möjligheter för målgruppen på arbetsmarknaden. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Kontakt

Liknande projekt

  • Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

    Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

  • Stigma Watch

    StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för…

  • Allas likhet inför lagen

    Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.