Till innehållet

Ett steg framåt (tidigare Alla är olika - olika är bra)

Projektet drivs av: Svenska Fotbollförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska påverka värderingar och beteenden, särskilt hos pojkar, som försvårar för flickor med utländsk bakgrund att börja spela fotboll och att gå med i en fotbollsförening.

Även om det är enklare att rekrytera pojkar med utländsk bakgrund så ser förbundet att upplevelser av att spela fotboll är lika viktig för både pojkar och flickor. Pojkar som lever med hedersrelaterade värderingar och normer får spela fotboll medan deras systrar inte får göra det. Ett viktigt delsyfte är att få dessa pojkar att engagera sig för sina systrar så att de får spela fotboll på samma villkor som sina bröder. Målen för projektet är att:

  • Skapa möjligheter för flickor med utländsk bakgrund att spela fotboll och att vara med i en fotbollsförening.
  • Engagera pojkar, särskilt pojkar med utländsk bakgrund då det är angeläget att arbeta med pojkars normer och värderingar.
  • Ta fram en mål- och åldersgruppsanpassad utbildning i demokrati, jämställdhet och integration, som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck, tillsammans med målgruppen.
  • Föreningar och skolor kopplade till distrikten i de tre regionerna ska genomgå utbildningen för att lättare identifiera hinder och möjligheter hos målgruppen.

Målgruppen för projektet är barn och unga mellan 8-25 år. Utbildningsmaterialet kommer att implementeras i den digitala plattform som Fotbollsförbundet tar fram och kommer att spridas över hela landet till alla 24 distrikten och de över 3 100 föreningar som finns idag.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2021-10-18.