Till innehållet

Ett syskon att växa med ‒ stöd till biologiska barn i familjehem

Projektet drivs av: Göteborgs Räddningsmission

Beskrivning av projektet

Med detta projekt vill Räddningsmissionen tillsammans med familjehem och socialtjänst ta fram stödfunktioner och rutiner i syfte att kunna förebygga ohälsa för de biologiska barnen i familjehem.

Dessa barns mående och delaktighet i familjehemsplaceringar kan innebära stora konsekvenser för både dem själva men också i stor utsträckning för de barn som placeras och kan ibland vara en bidragande orsak till sammanbrott i familjehemmen. Med biologiska barn menas de barn som redan finns i familjer som väljer att bli familjehem.

Målet är att utforma ett stödgruppsmaterial för de biologiska barnen, ta fram nytt informationsmaterial för familjehemmen om vad som sker före, under och efter en placering för denna målgrupp och skapa en webbplattform för att tillgängliggöra all information och material. Via plattformen kommer man även att nå de barn som inte kan eller vill vara med i stödgrupp och den blir även en plats där barns berättelser får bli synliga.

Efter projektets slut kommer materialet som tas fram, bland annat metodhandbok till föräldrar och animerad film, att finnas på plattformen samt spridas till alla kommuner i landet.

Beviljat belopp

3 716 473 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2023.

Beviljat belopp

3 716 473 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-04-18.