Till innehållet

Ett värdskap för alla

Projektet drevs av: Föreningen Passalen

Beskrivning av projektet

Vill du vara med på evenemang i Göteborg? Team Göteborg är en volontärpool där alla kan vara med, träffa nya vänner, uppleva evenemang, och få nya erfarenheter. Projektet Ett Värdskap för Alla ger de som behöver extra stöd hjälp att vara med.

Syftet med ett värdskap för alla är att komplettera Team Göteborg med metoder till att inkludera gruppen, unga med funktionsvariation. Skapa möjlighet för målgruppen att få vara med, på lika villkor, som alla andra värdar. Detta ger Team Göteborg en ytterligare dimension i sin verksamhet och skapar tillgänglighet för en målgrupp som idag hamnar utanför systemet.

Målen med projektet är att skapa möjlighet för unga med funktionsvariation att vara med, på lika villkor i Team Göteborg. Vi vill utveckla en metod för delaktighet för unga med funktionsvariation och anpassa utbildningar och material efter individens behov. Vill vill också öka anställningsbarheten bland volontärerna i Team Göteborg, detta genom erfarenhet, kunskap, kontaktnät och ökat självförtroende i arbetssituationer. Ett annat mål är att visa volontärerna hur viktiga de är för evenemangen och sin stad. Långsiktigt kan ett sådant arbete bidra till att bryta fördomar som finns, gällande kön, etnicitet, bakgrund, hudfärg, funktionsvariationer etc.

För att skapa långsiktighet i projektet har vi under första arbetat med att förankra och undersöka hur det ser ut. Under år ett hade vi 5 anmälda med något behöv av stöd. När vi under år två öppnade upp för ansökningar ansökte mer än 40 stycken ungdomar som hade behov av någon form av stöd. Till tredje året hoppas vi vara än mer integrerad i den befintliga verksamheten och kommer arbeta mer med mentorsprogram.

Vi samarbetar brett med handikapp organisationer men även med evenmangsproducenter. Föreningen Autism, Bräcke Diakoni, HSO i Göteborg men också Göteborgs Girot, West Pride, Kulturkalaset, Kultur i Väst etc.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Växtkraft Thai

    Projekt Växtkraft Thai vänder sig till unga kvinnor mellan 18 och 25 år med thailändskt/asiatiskt ursprung som arbetar på thaimassagesalonger i…

  • Creative Point

    Projektet Creative Point, drivet av personer med funktionsvariationer, bygger ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap.

  • Framåt!

    Framåt! är ett arbetsmarknadsförberedande program som syftar till att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb samt minska trösklarna till den…

Sidan uppdaterades 2021-04-21.