Till innehållet

EUPATI Sverige - en delaktig patient

Projektet drivs av: Funktionsrätt Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska etablera en nationell EUPATI-plattform för ökad patientdelaktighet vid utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och kliniska studier.

The European Patients Academy är ursprungligen ett EU-initierat patientdrivet projekt som nu är etablerat i 21 europeiska länder i form av nationella EUPATI-plattformar. Projektets ambition är att etablera en EUPATI-plattform i Sverige i syfte att öka brukarnas/patienternas kunskaper och inflytande i vården.

Projektet ska utbilda patientföreträdare som ska verka för att öka målgruppernas delaktighet i vården, tillgodose deras behov av stöd och hjälpmedel men även se till att medicinering och behandling och biverkansrapporter förbättras.

Efter projektet kommer verksamheten att drivas vidare och man överväger ett antal möjligheter baserat på hur andra länder driver verksamheten.

Beviljat belopp

8 704 551 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Logotyp med texten "Eupati Sverige" och tecknade personer i helfigur samt gula stjärnor på rad.

Beviljat belopp

8 704 551 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Starta en barn- och ungdomsjour på teckenspråk

    Projektet ska utveckla en internetbaserad barn- och ungdomsjour dit döva och hörselskadade teckenspråkiga ungdomar mellan 7 och 21 år kan vända sig…

  • Föräldraskap på lika villkor - webbkurs

  • Våga fråga - syssna på mig

    Syftet med projektet är att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa i målgruppen, döva personer. Man ska arbeta för att bryta…

Sidan uppdaterades 2023-03-08.