Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

EUPATI Sverige - en delaktig patient

Projektet drivs av: Funktionsrätt Sverige

Beskrivning av projektet

The European Patients Academy är ursprungligen ett EU-initierat patientdrivet projekt som nu är etablerat i 21 europeiska länder i form av nationella EUPATI-plattformar.

Projektets ambition är att etablera en EUPATI-plattform i Sverige i syfte att öka brukarnas/patienternas kunskaper och inflytande i vården. Projektet ska utbilda patientföreträdare som ska verka för att öka målgruppernas delaktighet i vården, tillgodose deras behov av stöd och hjälpmedel men även se till att medicinering och behandling och biverkansrapporter förbättras.

Efter projektet kommer verksamheten att drivas vidare och man överväger ett antal möjligheter baserat på hur andra länder driver verksamheten.

Beviljat belopp

8 704 551 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

8 704 551 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Sundbyberg
Sidan uppdaterades 2021-07-07.