Till innehållet

EUPATI Sverige - en delaktig patient

Projektet drivs av: Funktionsrätt Sverige

Beskrivning av projektet

EUPATI Sverige – en delaktig patient är ett treårigt projekt med stöd från Allmänna arvsfonden som startade i september 2021. Projektet drivs av Funktionsrätt Sverige och samverkar med EUPATI Foundation.

Projektet ska etablera en nationell EUPATI-plattform för ökad patientdelaktighet i processer för utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och kliniska studier.

 • Utbildningar ska tas fram för och med patient-, brukar- och anhörigorganisationer och deras medlemmar med stöd av akademin, industrin och offentlig sektor.
 • Ett forum ska etableras där akademin, industrin, offentlig sektor och patientföreträdare kan mötas för att öka och sprida kunskap om EUPATI som en möjliggörare för patientdelaktighet.

Den 17 november genomförde projektet ett webbinarium för att berätta om projektet samt lyssna på idéer från deltagarna kring utbildningens innehåll och upplägg. För att läsa mer om webbinariet och få uppdateringar och inbjudan - se vår webbplats.

Beviljat belopp

8 704 551 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Beviljat belopp

8 704 551 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

 • Coachprojektet 2.0

  Projektet ska utveckla och anpassa en befintlig modell med förebildscoacher till nya målgrupper.

 • DigiDöv - digital guide för äldre döva

  Sveriges Dövas Riksförbund ska tillsammans med överenskomna samarbetsorganisationer öka äldre dövas digitala kunskaper genom att utbilda yngre döva…

 • Funktionsrättsbyrån

  Avsikten med projektet är att ska skapa en Funktionsrättsbyrå, vars syfte är att erbjuda rådgivning för att stärka individer med…

Sidan uppdaterades 2022-01-21.