Till innehållet

Europakonsert

Projektet drivs av: ABF MittSkåne

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för rockmusiker med funktionsnedsättningar att kunna spela och framträda på samma villkor som musiker utan funktionsnedsättningar.

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för rockmusiker med funktionsnedsättningar att kunna spela och framträda på samma villkor som musiker utan funktionsnedsättningar.

Varje projektår planerar man att genomföra en tredagarsfestival i Lund där musiker med och utan funktionsnedsättningar ska framträda tillsammans. Vid dessa festivaler kommer även musiker med funktionsnedsättningar från Danmark, Holland och Tyskland att delta. Deras resor, uppehälle, gager etc. bekostas av ABF. När det inte är festival erbjuds de svenska deltagarna utbildning i studiecirkelform i ämnen som anknyter till konsertverksamheten, t ex inspelningsteknik, grafisk design, skivutgivning, ljud- och ljusteknik, musicerande, sociala medier och arrangemangskunskap. Projektets målsättningar:

  • att deltagarnas musicerande ska stärka målgruppen och få dem att växa som människor,
  • att deltagarna efter projekttiden ska få användning av sina kunskaper på en framtida arbetsplats, t.ex. i ett socialt företag inom kultursektorn.

Projektet är ett samarbete mellan ABF Mitt Skåne, Lunds Rocknrollförening och Unified KIF.

Efter projektet

Verksamheten lever vidare som en reguljär studiecirkelverksamhet hos ABF MittSkåne och som en konsertverksamhet. Projektets resultat och erfarenheter kommer att spridas till andra ABF avdelningar. Den fortsatta verksamheten finansieras med deltagaravgifter. ABF söker även kulturbidrag från andra finansiärer för den fortsatta konsertverksamheten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i mars 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i mars 2019.

Kontakt

Ort
Eslöv

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-12-18.