Till innehållet

Existentiell hälsa

Projektet drivs av: Stockholms stad, Kungsholmens gymnasium

Beskrivning av projektet

Projektet ska vidareutveckla en befintlig metod för att användas i gymnasieskolan. Metoden handlar om att stärka ungas identitet och psykiska hälsa. Syftet är att eleverna ska få hjälp att utveckla sitt språk för känslor och existentiella livsteman. Att bli bättre på att sätta ord på tankar och känslor som väcker oro och ångest, ger en ökad motståndskraft och en grundläggande trygghet i livet.

Målet med projektet är att ta fram ett anpassat elevmaterial samt handledning för lärare. Materialet ska kunna användas i ämnena religionskunskap och psykologi.

Efter projektets slut ska Kungsholmens gymnasium fortsätta använda metoden. Olika former för att sprida resultatet och de pedagogiska uppläggen till andra forum, så att också andra skolor kan jobba med existentiell hälsa på ett liknande sätt, kommer att undersökas under projekttiden

Beviljat belopp

303 390 kronor

Projektets tidstatus

18%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

303 390 kronor

Projektets tidstatus

18%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Liknande projekt

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Mer än överlevare

  • Identifiera flera!

    Projektet syftar till att förebygga att barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Dessutom ska utsatta barn och unga kunna få stöd…

Sidan uppdaterades 2023-12-18.