Till innehållet

Fake Free

Projektet drevs av: Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF)

Beskrivning av projektet

Fake Free undersöker vad är egentligen fest, vad är fylla? Tankesmedjan peppar fler att dricka/bjuda på goda drinkar fria från alkohol ibland eller alltid. För mer variation och sköna val. Fake Free får folk att luckra upp alkoholnormen.

Fake Free är en tankesmedja som löser upp myter kring berusning och alkohol. Fake Free undersöker och granskar alkoholkulturer och antidrog metoder. Istället för att svartmåla alkoholdrickare och bara lyfta fram de negativa konsekvenserna av alkohol vill Fake Free istället öppna upp och undersöka festen och det fantastiska i berusning. Mottagaren av Fake Free- information ska fritt kunna fundera över fakta men också kring beteenden. Vad är egentligen fest, och vad är fylla? Bakgrund Det saknades effektiva metoder för att jobba med ungdomars attityd till alkohol och andra droger i Sverige. UNF har sedan många år ett samarbete med organisationen ADIC (Alcohol & Drug Information Center) på Sri Lanka som har hittat ett framgångsrikt arbetssätt. Därför startades Fake Free hösten 2009 som syftade till att överföra, kulturanpassa och utvärdera ADICs framgångsrecept i Sverige.

Effektmål – Vad Fake Free vill uppnå ”Avväpna” alkoholen från dess påstådda och upplevda effekter och sidovinster.
Ge målgruppen tillräckligt starka argument för att själva vilja föra dem vidare.
Kunna mäta en viss kulturell förändring hos del av målgruppen, om så väldigt lokal.
Implementering av den evidensbaserade alkoholforskning Fake Frees budskap baserats på. Projektmål – Vad Fake Free vill bli Ökat intresse och kontakt gentemot Fake Free från mottagare (målgrupp), media, lagstiftare och offentlig sektor.
Att skapa en hållbar organisationsstruktur med lagom balans mellan självständighet och stabilitet, med tydliga beslutsvägar.
Att hitta en långsiktig plan för finansiering.
Att ha en bra bas av anställda och ideella som har förstått Fake Free-approachen och som har förmågan att föra ut den i form av kreativa kampanjer, samt som har förmåga att vidareutveckla tankesmedjan Fake Free. Metod

 • Mobila nyktra mötesplatser
 • Kampanjwebb med tillhörande videosatsning
 • Kampanjledning och volontärssamordning för de ideella
 • Utbildning
 • Föreläsningar
 • Nätverksfrämjande externa samarbeten
 • Granskning, påverkan och lobbyism
Metoderna och dess aktiviteter syftar till att stärka den primära målgruppens engagemang i sitt arbete med att möta sina mål – att övertyga och upplysa den sekundära målgruppen.

Fake Free kommer att genom sin struktur och verksamhet spridas vidare och reformera både nykterhetsrörelsen och övriga aktörer inom alkoholförebyggsarbetet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2011 och avslutades i mars 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2011 och avslutades i mars 2014.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Norm Creative Settings

  Norm Creative Settings är ett tvärvetenskapligt metodutvecklingsprojekt för att utveckla arbetsmetoder och strategier, som använder sig av kulturens…

 • Utvecklad stödverksamhet för tjejer och unga kvinnor med funktionsnedsättning

  Alla ska känna att de kan kontakta en tjejjour när de behöver! Projektet riktar sig särskilt till tjejer med dolda funktionsnedsättningar.

 • Process Kedjan och Radio Fri

  Process Kedjans modell är ett komplement för ungdomars rehabilitering tillbaka till samhället med fokus på mentorskap, anhörigstöd och kreativ…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.