Till innehållet

Fakulteten

Projektet drivs av: Professor Apa

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge konstnärer med intellektuell funktionsnedsättning möjligheter att fungera som pedagoger och leda workshops med barn och unga, främst klasser från grundskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan och på konstinstitutioner.

Syftet med projektet är att ge konstnärer med intellektuell funktionsnedsättning möjligheter att fungera som pedagoger där de kan leda workshops med barn och unga, främst klasser från grundskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan och på konstinstitutioner. Vidare är ambitionen att projektet bidrar till att minska klyftorna i samhället genom att barn och unga möter personer med intellektuella funktionsnedsättningar som ledare, och att fördomar därmed motverkas. Projektidén har vuxit fram efter en försöksverksamhet under hösten 2019.

Projektet har som mål

 • att utbilda minst 12 konstnärer från Inuti och Medis 5 i hur man hänger utställningar, arrangerar program, gör trycksaker, tänker på tillgänglighet och inte minst hur man planerar och driver workshops
 • att under tre år arbeta med ca 3 000 barn och unga
 • att kunna skapa arbetstillfällen för målgruppen inom Kulturskolan, Skapande Skola samt inom kulturinstitutioners pedagogiska verksamheter

Projektet planerar att genomföra olika samarbeten i Nacka, Botkyrka, Örebro, Göteborg, Uppsala, men ha sin bas i Stockholm.    

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Enskede gård

Liknande projekt

 • Dansa mitt liv

  Hur kan dans bidra till glädje och ökat välmående bland äldre med funktionsvariationer? Projektet Dansa mitt liv tar avstamp i forskning om bland…

 • La Bamba

  Projektet ska skapa en mötesplats där äldre personer med funktionsnedsättning erbjuds möjligheter att delta i skapande verksamhet och social samvaro…

 • Lyssna till mitt öga!

  Tillsammans med användare av ögonstyrningsdatorer ska projektet undersöka hur man spelar musikinstrument med ögonstyrning och hur man kan lära ut…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.