Till innehållet

Familjearbete i en hederskontext

Projektet drivs av: Föreningen Kvinnors Nätverk

Beskrivning av projektet

Organisationen Kvinnors nätverk driver verksamheten Linnamottagningen. Linnamottagningen är öppenrådgivning och skyddat boende för ungdomar som gjort motstånd mot hedersrelaterade värderingar.

Organisationen Kvinnors nätverk driver verksamheten Linnamottagningen. Linnamottagningen är öppenrådgivning och skyddat boende för ungdomar som gjort motstånd mot hedersrelaterat förtryck och våld. Linnamottagningen undersöker vilka möjligheter det finns till familjearbete i en hederskontext. Under projektet utreds vilja metoder som är möjliga för att få tillstånd ett lyckat familjearbete och vilka mål som är möjliga att ha vid ett familjearbete i en familj där en ungdom utsatts för hedersrelaterat förtryck och våld. Utvalda personer arbetar i familjer, där ungdomen har en önskan att familjearbete ska äga rum. Arbetet dokumenteras noggrannt under projektets gång. Har ni frågor angående projektet är ni varmt välkomna att kontakta Linnamottagningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2009 och avslutades i januari 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2009 och avslutades i januari 2012.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Alla röster

    Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

  • Allierad

    Projektet ska skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag.

  • APPropå rasism

    Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i…

Sidan uppdaterades 2021-04-21.