Till innehållet

Familjehemscentraler

Projektet drevs av: Familjevårdens Centralorganisation (FaCO)

Beskrivning av projektet

En mötesplats dit familjehem kan komma och/ eller vända sig till för att byta erfarenheter med varandra, få vägledning och information. En mötesplats för placerade- och biologiska barn och ungdomar.

Målet under projekttiden är två permanenta Familjehemscentraler,en i Sala och en i Gävle, dit familjehemmen med barnen kan komma till och/eller vända sig för erfarenhetsutbyte, vägledning,information, temadagar, "öppna förskolan" för familjehem, barn och ungdomsträffar mm. Familjerna ska också kunna samarbeta för att skapa avlastningstillfällen och för att underlätta vid umgängen med barnets biologiska nätverk. Genom Familjehemscentralen kan även akuta situationer i familjehemmen , så som sjukdom, dödsfall, separationer och andra krissituationer, få bra och trygga lösningar för barnen, då familjen har ett nätverk av för barnen välkända familjehem som kan fungera som jourhem/tillfällig avlastning. Projektet ska leda till att familjehemsföräldrar får de kunskaper, erfarenheter, ntverk och stöd som kan behövas för att klara av sina svåra uppdrag och för att förhindra sammanbrott och omplacering.

Familjehemscentralerna, som vid projekttidens slut ska vara utbyggd med verksamhet, men ändå i framtiden utvecklingsbar, ska leva vidare med hjälp av deltidsanställda samordnare och ideellt arbetande aktiva deltagare från projektet.  Den ekonomiska planen är att familjehemscentralerna säljer tjänster till placeringsföretag och socialförvaltningarna, exempelvis mentorskap för nya familjehem och utbildningar. Lokalerna kommer att gå att hyra för handledning- och umgängestillfällen (med umgängesperson vid behov).   Efter projektets slut ska kommuner kunna köpa tillträde till familjehemscentralernas verksamhet och/eller enskilda aktiviteter, genom en avgift per familjehem. Detta  kan underlätta deras rekrytering av familjehem och blir därmed kostnadsekonomiskt lönsamt.  Idéskaparen till detta projekt har testat delar av "Familjehemscentralernas" planerade verksamhet, som en sidoverksamhet i ett placeringsföretag i Uddevalla. Erfarenheterna därifrån visar att det finns behov av denna typ av verksamhet ute i kommunerna och att den med all sannolikhet blir ekonomiskt självfinansierad efter projekttidens slut. Målet är då även att starta upp fler familjehemscentraler runt om i landet.

Vi önskar kunna ha ett gott sammarbete med bla socialtjänsten, då det kommer finnas möjlighet för dom att hyra våra lokaler för tex umgängen i en "hemmalik" miljö. Vi kommer även att sammarbeta med BVC då dom kan meddela familjehem som besöker dom att vi finns och att BVC kan komma till våran Öppen förskola och informera.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Rengsjö

Liknande projekt

  • Lära av barn och unga i familjehem

    Projektet går ut på att ta fram ett verklighetsförankrat utbildningsmaterial och diskussionsunderlag för familjehem, för både nya och erfarna hem,…

  • Nybyggnad av klubbhus i Rengsjö i Bollnäs kommun

    Genom nybyggnation ska föreningen öppna upp fotbollsverksamheten för nya målgrupper, flickor, ungdomar med invandrarbakgrund samt personer med…

  • Samspel - Våldsprevention genom spel

    Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.