Till innehållet

Familjen läser - för en mer jämlik skolstart

Projektet drevs av: Socialförvaltningen Helsingborgs stad

Beskrivning av projektet

Familjen läser – för en mer jämlik skolstart syftar till att ge barn bättre och mer jämlika förutsättningar att lyckas i skolan. Målgruppen är femåriga barn som bor i socioekonomiskt utsatta områden i Helsingborg och deras föräldrar.

Projektets ambition är att barnen ska ta de första stegen för att lära sig läsa och räkna, innan skolstart. Det gör att de sedan får en positiv upplevelse i skolan och upplever sig själva som kompetenta, lärande individer. Projektet arbetar också med att öka skolförälderkompetensen, så att de kan navigera i skolan och stötta sina barn.

Efter projektet

Man har uppnått projektets syfte och mål det vill säga att barn till lågutbildade föräldrar ska få ökade förutsättningar att lyckas i skolan genom tidig läsinlärning och att tillsammans med föräldrarna öka deras skolförälderkompetens. Inledningsvis var målgruppen barn till illitterata föräldrar men några månader in i projektår ett kom pandemin och man fick tänka om. För att nå så många barn som möjligt har arbetet mer och mer bedrivits inom förskoleverksamhet; det är där barnens läsinlärning skett och det är genom förskolan man nått barnens föräldrar.

På föräldrasidan har man gått från att illitterata föräldrar ska få möjlighet att lära sig läsa, till att öka skolförälderkompetensen hos föräldrar med låg utbildning. Metodutveckling har främst skett genom att tillsammans med föräldrar och Studiefrämjandet ta fram studiecirkeln ”Lyckas i skolan”. Man har även nått målet om att säkra en intern permanent finansiering och fortsätta arbetet på lång sikt.

Verksamheten lever vidare i sin helhet, som en permanent del av socialförvaltningens förebyggande arbete, med intern finansiering. Verksamheten har blivit välkänd i staden, vilket till exempel visar sig genom att förskolor i socioekonomiskt utsatta områden nu själva tar kontakt med oss för att samarbeta.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i december 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i december 2023.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-03-26.