Till innehållet

Familjen läser

Projektet drivs av: Socialförvaltningen Helsingborgs stad

Beskrivning av projektet

Familjen läser – för en mer jämlik skolstart syftar till att ge barn bättre och mer jämlika förutsättningar att lyckas i skolan. Målgruppen är barn som bor i socioekonomiskt utsatta områden i Helsingborg och deras föräldrar.

Projektets ambition är att få barnen att lära sig läsa och räkna innan skolstart och projektet arbetar också med att öka skolförälderkompetensen. Detta arbete görs i samverkan med Helsingborg stad (förskola, skola, kultur, arbetsmarknad och socialtjänst), föreningar, studieförbund och bostadsbolag.

Målet är att föräldrarna med liten eller ingen skolgång ska ges bättre förutsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra och att deras barn ska få bra framtida levnadsvillkor genom att ges ett stärkt självförtroende när det gäller att klara skolan bra.

Modellen som tas fram kommer att implementeras i Helsingborgs stads verksamhet och spridas över landet.

 

 


 

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i december 2023.

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i december 2023.

Kontakt

Liknande projekt

  • Aktiv Fritid

    Syftet med projektet är att nyanlända barn och ungdomar i Helsingborg ska få en aktiv fritid. Genom fritidsaktiviteter förbättras språkkunskaper,…

  • Bygga Broar - föräldraskapsstöd

    Utgångspunkten för projektet är att det behövs ett föräldraskapsstöd som är anpassat till utrikesfödda föräldrars kulturella villkor och sociala…

  • Mentormammor i Bergsjön

    Syftet med projektet är att stärka barns hälsa och utveckling. Modellen med mentormammor kommer från arbete i en kåkstad i Sydafrika och ska genom…

Sidan uppdaterades 2022-12-16.