Till innehållet

Familjen läser

Projektet drivs av: Socialförvaltningen Helsingborgs stad

Beskrivning av projektet

Detta projekt är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad och paraplyorganisationen InvaSam och syftar till att barn, i åldern 5-7 år, med illitterata föräldrar ska få bättre förutsättningar att lyckas i skolan.

Detta projekt är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad och paraplyorganisationen InvaSam och syftar till att barn, i åldern 5-7 år, med illitterata föräldrar ska få bättre förutsättningar att lyckas i skolan samt att föräldrarna lär sig läsa och ökar sina möjligheter att bli en så bra skolförälder som möjligt. Det övergripande målet är att föräldrar med liten eller ingen skolgång ska ges bättre förutsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra och att deras barn ska få bra framtida levnadsvillkor genom att de ges ett stärkt självförtroende när det gäller att klara skolan bra. Modellen som tas fram kommer att implementeras i Helsingborgs stads verksamhet och spridas över landet.

Projektets tidstatus

92%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i januari 2023.

Projektets tidstatus

92%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i januari 2023.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

  • Aktiv Fritid

    Syftet med projektet är att nyanlända barn och ungdomar i Helsingborg ska få en aktiv fritid. Genom fritidsaktiviteter förbättras språkkunskaper,…

  • Mentormammor i Bergsjön

    Syftet med projektet är att stärka barns hälsa och utveckling. Modellen med mentormammor kommer från arbete i en kåkstad i Sydafrika och ska genom…

  • Vän med virus: familjepedagogiskt verktyg för samtal om hiv och att leva med hiv

    Projektet ska skapa familjepedagogiska verktyg för familjer som lever med hiv för är att normalisera förekomsten och minska stigmat kring hiv.

Sidan uppdaterades 2020-07-06.