Till innehållet

Familjen läser

Projektet drivs av: Socialförvaltningen Helsingborgs stad

Beskrivning av projektet

Familjen läser – för en mer jämlik skolstart syftar till att ge barn bättre och mer jämlika förutsättningar att lyckas i skolan. Målgruppen är femåriga barn som bor i socioekonomiskt utsatta områden i Helsingborg och deras föräldrar.

Projektets ambition är att barnen ska ta de första stegen för att lära sig läsa och räkna, innan skolstart. Det gör att de sedan får en positiv upplevelse i skolan och upplever sig själva som kompetenta, lärande individer. Projektet arbetar också med att öka skolförälderkompetensen, så att de kan navigera i skolan och stötta sina barn.

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i december 2023.

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i december 2023.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

  • Separerade pappor - brett föräldrastöd med fokus på jämställdhet och med barnet i centrum

    Projektet avser att skapa metoder och material för att stötta barn och pappor i en separationsprocess. Målet är att skapa ett jämställt föräldraskap…

  • Bygga Broar - föräldraskapsstöd

    Utgångspunkten för projektet är att det behövs ett föräldraskapsstöd som är anpassat till utrikesfödda föräldrars kulturella villkor och sociala…

  • Förskolelyftet

    Projektets mål är att ta fram ett kunskapsmaterial med bildstöd, filmer och övningar som riktar sig till familjer med barn i förskoleåldern där…

Sidan uppdaterades 2023-09-27.