Till innehållet

Fanzineverkstaden

Projektet drevs av: Tusen Serier

Beskrivning av projektet

Projektet Fanzineverkstaden ska vara en resurs för serieskapande med fokus på att ge möjlighet till självpublicering och tillgång till fler olika tekniker, särskilt för unga/oetablerade serieskapare intresserade av att ge ut sitt material.

Fanzineverkstaden är ett samarbete mellan Tusen Serier och C'est Bon Kultur (CBK), två föreningar som på varsitt sätt och tillsammans har som syfte att bredda den svenska seriekulturen. Med start under andra halvan av 2017 vill man nu starta en fanzineverkstad, med inriktning på serieskapande och i syfte att underlätta för självpublicering. Projektet vill att fanzineverkstaden ska vara en resurs för just serieskapande, med fokus på att ge möjlighet till självpublicering och tillgång till fler olika tekniker, som högkvalitativ kopiering, screentryck, risograf, linoleumtryck med mera. Fokus kommer att ligga särskilt på unga/oetablerade serieskapare som är intresserade av att ge ut sitt material. De som inte har rätt förlagskontakter för att bli utgivna av någon annan, som behöver ett billigare alternativ än att gå till ett tryckeri men vill ha större möjligheter till kreativa uttrycksmetoder än en vanlig kopiator tillåter. Projektet kommer att bjuda in till exempel elever från stans serieutbildningar samt andra aktörer i den lokala seriekulturen till möten för att planera och utforma verksamheten. Man kommer att bygga upp en maskinpark utefter de önskemål som kommer upp i de inledande mötena. Därefter kommer man även att utbilda och stötta de som behöver det, för att kunna ta del av verkstaden på ett självständigt sätt. I förlängningen ska Fanzineverkstaden leva vidare främst genom att de som använder den självfinansierar den, till exempel genom en medlemsavgift. Detta är saker som kommer att planeras tillsammans med målgruppen under projektets gång. Fanzineverkstaden ska vara en resurs för serieskapare och andra i Malmö som är intresserade av att självpublicera serieböcker och som vill ha möjlighet att experimentera med olika tekniker för att göra detta.

Efter projektet

Projektet ledde till workshops för att sprida grundkunskap om olika aspekter av serieskapande (kreativt såväl som det administrativa kringarbetet som att söka stipendier, fakturera osv) och för att ge en ingång i att lära sig nya tekniker som deltagarna inte var bekanta med. Distribution genom Fosfor Fanzinedistro, ett sätt att nå ut och få spridning som inte kräver något större startkapital och som inte är vinstdrivande utan all vinst går tillbaka till de som gjort fanzinen. Efter projektet har organisationen 83 aktiva medlemmar och mellan 500-800 besökare/år.

Verksamheten fortsätter genom att det nu finns ett ställe i Malmö dit självpublicerande serieskapare kan gå för att skriva ut sina fanzines och prints och experimentera med olika former av publikationer. Det är inte längre ett problem för fanzineskapare att de blir av med tillgång till skolans kopiator när de avslutar sin utbildning. Det finns någonstans där man billigt kan fylla på sina förråd inför seriefestivaler eller skriva ut sin konst inför en utställning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2021.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • KOD för Sverige

    Ett projekt om kultur, språk och demokrati av och för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

  • Integration på riktigt

    Projektet ska utveckla en kreativ metod, grundad på evidensbaserat forskningsmaterial, för att minska fördomar, utanförskap och rasism hos ungdomar…

  • Nyckeln - en handbok som öppnar integrationsprocesser med teater som metod

    Nyckeln är ett treårigt projekt som vill samla, blanda och vidareutveckla lärdomar från såväl målgruppen som kulturorganisationer som möter…

Sidan uppdaterades 2021-09-09.