Till innehållet

Fathima

Projektet drivs av: Rädda Barnens Ungdomsförbund

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att stärka nyanlända flickor och ge gruppen bättre förutsättningar till etablering i samhället.

Målet är att utifrån ungdomarnas erfarenhet och behov utveckla nytt metodmaterial för organiserade samtalsgrupper samt öka medvetenheten om nyanlända flickors situation.

Målgruppen är nyanlända flickor från 12 års ålder i Skåne. Utvecklandet av metodmaterialet utgår från målgruppens erfarenheter, kompetens och behov. Samtalsledare med egen erfarenhet av att vara ny i Sverige kommer att rekryteras och är med och utvecklar utbildningen av unga samtalsledare. Samtalsgrupper kommer att startas på flera orter i Skåne. För att lyfta information och kompetens om nyanlända flickors situation kommer föreläsningar och information spridas till yrkesverksamma som möter målgruppen.

Efter projektet är avslutat kommer metodmaterial användas av Rädda Barnens ungdomsförbund samt vid samtalsgrupper hos samarbetsorganisationerna.

Beviljat belopp

5 295 834 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i maj 2024.

Beviljat belopp

5 295 834 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i maj 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Mer än överlevare

  • Dissa Steroider

    Projektet ska skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder.

  • All set for Action

    Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor…

Sidan uppdaterades 2021-07-07.