Till innehållet

Fathima

Projektet drivs av: Rädda Barnens Ungdomsförbund

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att stärka nyanlända flickor och ge gruppen bättre förutsättningar till etablering i samhället.

Målet är att utifrån ungdomarnas erfarenhet och behov utveckla nytt metodmaterial för organiserade samtalsgrupper samt öka medvetenheten om nyanlända flickors situation.

Målgruppen är nyanlända flickor från 12 års ålder i Skåne. Utvecklandet av metodmaterialet utgår från målgruppens erfarenheter, kompetens och behov. Samtalsledare med egen erfarenhet av att vara ny i Sverige kommer att rekryteras och är med och utvecklar utbildningen av unga samtalsledare. Samtalsgrupper kommer att startas på flera orter i Skåne. För att lyfta information och kompetens om nyanlända flickors situation kommer föreläsningar och information spridas till yrkesverksamma som möter målgruppen.

Efter projektet är avslutat kommer metodmaterial användas av Rädda Barnens ungdomsförbund samt vid samtalsgrupper hos samarbetsorganisationerna.

Beviljat belopp

5 295 834 kronor

Projektets tidstatus

87%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

5 295 834 kronor

Projektets tidstatus

87%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Mina områden

    Föreningen Unga Själar ska med projektet ge barn och unga i Stockholm verktyg att bryta den sociala och fysiska isoleringen i utsatta områden.

  • Efter Knas

    Syfte och mål med projektet är att skapa ett rikstäckande eftervårdsprogram riktat till unga och unga vuxna 16 till 25 år som är i slutet av…

  • Starka Tillsammans - psykisk ohälsa & suicidprevention för unga transpersoner

    Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och förebygga suicid hos unga transpersoner, unga som funderar kring sin könsidentitet i åldern 12-25…

Sidan uppdaterades 2021-07-07.