Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Filmbron

Projektet drivs av: Örebro Filmförening ideell förening

Beskrivning av projektet

Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse.

Unga filmare ska ges stöd i form av utbildning, workshoppar, handledning, utrustning, kontakter och mötesplatser för att kunna ta steget vidare och våga satsa på ett arbete med film. Särskilda ansträngningar kommer att göras för att få med nyanlända ungdomar respektive tjejer med filmintresse. Nätverket och den regionala verksamhet som byggs upp kommer att fortsatt stödjas från olika offentliga aktörer och inrymmas i Örebro Filmförenings ordinarie verksamhet.

Efter projektet

Projektet har lett till att ett filmnätverk med ungdomar etablerats i Örebroområdet. Några av ungdomarna har tagit steget att bli professionella filmare alternativt påbörjat filmutbildningar. Ett stort antal filmer som producerats i projektet har skickats till olika festivaler. Verksamheten fortsätter bland annat i det filmfestivalssamarbete som etablerats mellan Örebro filmförening och Live at Heart. Den fortsatta kursverksamheten kommer att handhas av Studieförbundet Bilda. Filmvisningar kommer fortsatt att finansieras genom stöd från Örebro kommun, Region Örebro län och Studieförbundet Bilda. Samarbetet med kulturskolorna i regionen fortsätter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Örebro
Sidan uppdaterades 2020-09-18.