Till innehållet

Filmbron

Projektet drivs av: Örebro Filmförening ideell förening

Beskrivning av projektet

Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse.

Unga filmare ska ges stöd i form av utbildning, workshoppar, handledning, utrustning, kontakter och mötesplatser för att kunna ta steget vidare och våga satsa på ett arbete med film. Särskilda ansträngningar kommer att göras för att få med nyanlända ungdomar respektive tjejer med filmintresse. Nätverket och den regionala verksamhet som byggs upp kommer att fortsatt stödjas från olika offentliga aktörer och inrymmas i Örebro Filmförenings ordinarie verksamhet.

Efter projektet

Projektet har lett till att ett filmnätverk med ungdomar etablerats i Örebroområdet. Några av ungdomarna har tagit steget att bli professionella filmare alternativt påbörjat filmutbildningar. Ett stort antal filmer som producerats i projektet har skickats till olika festivaler. Verksamheten fortsätter bland annat i det filmfestivalssamarbete som etablerats mellan Örebro filmförening och Live at Heart. Den fortsatta kursverksamheten kommer att handhas av Studieförbundet Bilda. Filmvisningar kommer fortsatt att finansieras genom stöd från Örebro kommun, Region Örebro län och Studieförbundet Bilda. Samarbetet med kulturskolorna i regionen fortsätter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Framåt!

    Framåt! är ett arbetsmarknadsförberedande program som syftar till att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb samt minska trösklarna till den…

  • Nya Vägar

    Projektet ska utveckla nya former av stödinsatser till ungdomar med psykisk ohälsa för att förbättra målgruppens möjligheter att komma in på…

  • Händernas Hus 2.0

    Projektets syfte är att ge unga kvinnor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att bryta isolering, stärka sitt språk och självförtroende och…

Sidan uppdaterades 2020-09-18.