Till innehållet

Filmbron

Projektet drevs av: Örebro Filmförening ideell förening

Beskrivning av projektet

Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse.

Unga filmare ska ges stöd i form av utbildning, workshoppar, handledning, utrustning, kontakter och mötesplatser för att kunna ta steget vidare och våga satsa på ett arbete med film. Särskilda ansträngningar kommer att göras för att få med nyanlända ungdomar respektive tjejer med filmintresse. Nätverket och den regionala verksamhet som byggs upp kommer att fortsatt stödjas från olika offentliga aktörer och inrymmas i Örebro Filmförenings ordinarie verksamhet.

Efter projektet

Projektet har lett till att ett filmnätverk med ungdomar etablerats i Örebroområdet. Några av ungdomarna har tagit steget att bli professionella filmare alternativt påbörjat filmutbildningar. Ett stort antal filmer som producerats i projektet har skickats till olika festivaler. Verksamheten fortsätter bland annat i det filmfestivalssamarbete som etablerats mellan Örebro filmförening och Live at Heart. Den fortsatta kursverksamheten kommer att handhas av Studieförbundet Bilda. Filmvisningar kommer fortsatt att finansieras genom stöd från Örebro kommun, Region Örebro län och Studieförbundet Bilda. Samarbetet med kulturskolorna i regionen fortsätter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Välkommen in och ta plats

    Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät…

  • Drevet

    Projektet syftar till att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och…

  • Dreamacademy (tidigare: Mötesplats för unga vuxna i Sollentuna)

    Projektet ska erbjuda studiemotiverande verksamhet, ledarskapsutbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter till unga vuxna som står utanför…

Sidan uppdaterades 2020-09-18.