Till innehållet

Filmklubben

Projektet drevs av: Reaktor Sydost

Beskrivning av projektet

Filmvisning för barn och unga i lokal samlingslokal hösten 2013

Vi vill, med film från världens alla hörn och ur hela filmhistorien, stärka självkänslan hos ungdomar. Filmen hjälper oss att vrida och vända på verkligheten. Skapa perspektiv. Diskussionerna efter filmen leder till engagemang. Nya vänner, intressanta samtal, kanske rent av bättre studieresultat. Men viktigast – tänkande människor som kan lyssna till andra, reflektera och bilda sig en egen nyanserad uppfattning om verkligheten.

Filmvisning med filmsamtal för och av ungdomar. Vuxna ger tips och förtroende, ungdomarna agerar och bestämmer. Video-on-demand-tjänster skapar tillgänglighet. Målgruppen styr val av plats och inte tvärtom – behövs en stor bio blir det där, är det mysigare med tjockmattorna i gympasalen blir det där. Filmklubben ska drivas vidare på liknande sätt efter projektets slut. Målet är att bygga för en ekonomi som räcker till två tjänster och ett antal frilansare. Intäkterna baseras på det medlemmarna betalar för att få se film och delta i samtalen. Målgrupp 13-19 åringar i stad och på landsbygd. Mål

 •  Stärka självkänslan hos ungdomar 13-19 år.
 •  Bidra till ett ökat samhällsengagemang hos dessa ungdomar.
 •  Hjälpa en ny generation erövra ett bredare filmutbud.
 •  Bättre social samvaro genom bredare nätverk och kontakter.
 •  Utökad kunskap inom rörliga medier.
 •  Ge ungdomar arbetsreferenser.
 •  Minst 100 filmklubbar över hela landet inom tre år.

2014: År 1 Målsättning: Starta 10-25 filmklubbspiloter regionalt Fokus på unga människor 13-16 år Skapa en kommunikationslösning online (pilot) Cirklar online Hitta förebilder Skapa lokala möten mellan människor i olika åldrar Konceptualisera   2015: År 2 Målsättning: Putsning Manualer klara Spontan ökning av klubbar i landet Omvärldsbevakning   2016: År 3 Målsättning: Spridning nationellt (100+) Kansli arbetar med webb/kommunikation, utveckling och uppföljning

Det är ungdomarna som driver klubbarna och med stöd är det de som väljer ut filmerna som ska visas. Diskussionerna efter filmen kan bli intressanta samtal som leder till engagemang, nya vänner, kanske rent av bättre studieresultat. Engagemanget baseras på den egna drivkraften. Det ska dessutom finnas en uppgift för alla som vill engagera sig i Filmklubben t.ex. filmbokare, samtalsledare, tekniker, marknadsförare etc. Att själv få arrangera ger erfarenheter och referenser att bära med sig vidare i livet.

Projektet drivs av de regionala filmresurscentrumen Reaktor Sydost och Film i Jönköpings län och studieförbundet Bilda Sydöst. Vi ämnar samarbeta med biografer, fritidsgårdar, filmorganisationer, distributörer, kommuner mfl

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

 • Demokrati - På mina villkor

  Ett projekt som ska hjälpa unga som är mellan 16-25 att göra skillnad. Det kan handla om att väcka olika frågor på en skola, sprida glädje,…

 • Ditt fria val

  Ditt fria val är ett politiskt och religiöst oberoende projekt som är utvecklat för att skapa ett lyckosamt sätt att arbeta med ungdomar kring…

 • Kompisförmedlingen

  Projektet ska bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta hamnar i.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.