Till innehållet

Filosofisamtal i skolan

Projektet drevs av: Riksteatern

Beskrivning av projektet

Genom projekt introduceras för första gången filosofiska samtal i skolan som metod för att utveckla denna som en del i skolans värdegrundsarbete. Målet är få kunskap om hur kultur och skola tillsammans kan stärka skolans värdegrundsarbete.

Riksteatern är i kontakt med skolor runt om i landet inte bara genom scenuppsättningar utan också genom elevsamtal och genom en rad olika skolutvecklingsprojekt I våra föreställningar med för och eftersamtal blir vi ofta involverad i skolans värdegrundsarbete. I själva verket är filosofiska, etiska och moraliska diskussioner i skolan ofta kopplade till scenkonstupplevelse eller annan typ kulturell upplevelse. För att kunna arbeta med denna värdegrundsdimension på ett mer systematisk kommer vi under en tvåårsperiod att arbeta med projektet Filosofiska samtal i skolan. Arbetet bygger i stora delar på erfarenheter från Södra teatern som under tio år träffat ungdomar mellan nio och arton år för att på fritiden prata, tänka, lyssna, lösa problem och filosofera.

Genom projekt Filosofiska samtal i skolan kommer vi att för första gången introduceras metoden i skolan och utveckla den som en del i skolans värdegrundsarbete. Målet med arbetet är att undersöka tillämpbara metoder där pedagoger genom strukturerade samtal ökar förståelse för skolans värdegrund bland elever och lärare samt bland skådespelare, kulturproducenter och andra som arbetar med barnkultur.

Projektet genomförs i samarbete med regionala riksteaterföreningar och länsteatrarna i bland annat Halland och Västerbotten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2010 och avslutades i oktober 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2010 och avslutades i oktober 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Berätta, leka, läsa

    BERÄTTA, LEKA, LÄSA är ett samarbete med förskolor och bibliotek om närläsning av bilderböcker med 1-, 2- och 3-åringar i kommunerna i Västmanlands,…

  • Trygga Möten - att göra verklighet av Barnkonventionen

    Trygga Möten - att göra verklighet av Barnkonventionen  är en utveckling av Trygga Möten konceptet som riktar sig till barn och ungdomar. Vi…

  • Barn som inte leker

Sidan uppdaterades 2020-06-02.