Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Finna modell med AKK och brukarperspektiv i kvalitetsarbete

Projektet drivs av: Göteborgs Stad Göteborgs Stad Sociala resursnämnden Dalheimershus

Beskrivning av projektet

Projektet ska vidareutveckla den modell som används för brukarrevision för att nå personer som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Projektet ska vidareutveckla den modell som används för brukarrevision för att nå personer som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Projektet kommer att genomföra utbildningar och pilotrevisioner i Göteborg tillsammans med målgruppen samt anhöriga eller personal.

Efter projektslut kommer utbildningsmaterialet att bli tillgängligt för allmänheten och andra verksamheter. Den nya modellen kommer därefter att tas tillvara av Social resursförvaltning, stadsdelsförvaltningarna samt övriga samarbetspartners.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.