Till innehållet

Finna modell med AKK och brukarperspektiv i kvalitetsarbete

Projektet drivs av: Göteborgs Stad Göteborgs Stad Sociala resursnämnden Dalheimershus

Beskrivning av projektet

Projektet ska vidareutveckla den modell som används för brukarrevision för att nå personer som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Projektet ska vidareutveckla den modell som används för brukarrevision för att nå personer som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Projektet kommer att genomföra utbildningar och pilotrevisioner i Göteborg tillsammans med målgruppen samt anhöriga eller personal.

Efter projektslut kommer utbildningsmaterialet att bli tillgängligt för allmänheten och andra verksamheter. Den nya modellen kommer därefter att tas tillvara av Social resursförvaltning, stadsdelsförvaltningarna samt övriga samarbetspartners.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Liknande projekt

  • Din vardag - Vår politik

    Arvsfondsprojektet Din vardag - Vår politik presenterar här det andra temat ”är blod är tjockare än vatten ”. Rapporten handlar om att vara beroende…

  • Dramakällan

    Projektet ska tillgängliggöra teorier och metoder bakom drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

  • EJA - En Jour för Alla

    Projekt EJA vill uppmärksamma våld mot kvinnor med funktionsnedsättning genom kunskapsspridning och påvisa vikten av en tillgänglig kvinnojour. 

Sidan uppdaterades 2020-06-02.