Till innehållet

Finna modell med AKK och brukarperspektiv i kvalitetsarbete

Projektet drevs av: Göteborgs Stad Göteborgs Stad Sociala resursnämnden Dalheimershus

Beskrivning av projektet

Projektet ska vidareutveckla den modell som används för brukarrevision för att nå personer som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Projektet ska vidareutveckla den modell som används för brukarrevision för att nå personer som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Projektet kommer att genomföra utbildningar och pilotrevisioner i Göteborg tillsammans med målgruppen samt anhöriga eller personal.

Efter projektslut kommer utbildningsmaterialet att bli tillgängligt för allmänheten och andra verksamheter. Den nya modellen kommer därefter att tas tillvara av Social resursförvaltning, stadsdelsförvaltningarna samt övriga samarbetspartners.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Liknande projekt

  • Grunden Grand Bazar

    Grunden Grand Bazar är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt om gemenskap, integration och mångfald av Föreningen Grunden i Göteborg.

  • HjärnPunkten

    Projekt HjärnPunkten syftar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan för de med förvärvad hjärnskada, genom att skapa en social…

  • Att komma till sin rätt - egenmaktsbaserad psykiatri

    Projektets syfte är att skapa praktiska metoder som fungerar för ett rättighetsbaserat arbete inom psykiatrin utformat av egenspecialister,…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.