Till innehållet

FIPOH - Flerspråkig information om psykisk ohälsa

Projektet drevs av: Glokala folkbildningsföreningen

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förbättra den psykiska hälsan bland barn och ungdomar med erfarenhet av flykt, och därmed bredda möjligheterna till en större delaktighet i samhället, samt öka kunskapen om psykisk ohälsa/hälsa generellt hos målgruppen.

Målet är att skapa ett webbaserat informationscenter, om psykisk hälsa/ohälsa riktad till barn och ungdomar med erfarenhet av flykt. Informationscentret ska framförallt med målgruppsanpassad kommunikation, med hänsyn till språk, visuellt uttryck och form ge kunskap om psykisk hälsa. Dessutom kommer det finnas tips och information om olika verktyg som avslappningsövningar, vad man kan tänka på som anhörig/närstående.

Projektet kommer tillsammans med målgruppen, psykologer och läkare ta fram information och underlag, för att därefter producera filmer och material, som översätts på aktuella språk. Information om Fipoh kommer att spridas genom samarbetspartners och fortsatt spridningsarbete. Efter projekttidens slut, kommer Fipoh att leva vidare på samma webadress, och kommer att kunna länkas till på andra forum. Projektets huvudman kommer att fortsätta finansiera internetkostnaderna.

Efter avslutat projekt

Projektet har under de tre åren skapat och spridit lättillgänglig och flerspråkig information om psykisk ohälsa till barn och unga med erfarenhet av migration samt vuxna i deras närhet. Materialet har tagits fram av ungdomar samt professionella inom vården och socialt arbete. Ungdomar har fått ta del av olika sociala aktiviteter i trygg miljö för att främja psykisk hälsa. Egna berättelser har bidragit till ökad kunskap och narrativ terapi för ungdomarna.

Informationsmaterial finns på webbplatsen, sociala medier och i tryckt form. Materialet finns också länkat till i Rädda Barnens app Safe space. Samarbetsorganisationer som Region Skåne, Rädda barnen och Röda Korset använder materialet. Kunskap och erfarenheter finns samlat i En liten bok av Fipoh. Ungdomarnas egna berättelser resulterade i två antologier och flertalet filmer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Säg det – sen gör det

    Projektet ska skapa ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata och skapa kring känslor och vänder sig till unga och vuxna…

  • Odling för alla

    Projektet ska bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och unga…

  • Bättre hälsa för unga romer - samverkan mot övervikt 2.0

Sidan uppdaterades 2021-09-02.