Till innehållet

Fitness Assistant

Projektet drivs av: Hälsinglands utbildningsförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram en utbildning genom vilken personer med intellektuell funktionsnedsättning kan certifieras som assisterande personliga tränare, Fitness assistant.

De utbildade personerna blir sedan behöriga att assistera personliga tränare i planering, administrering och genomförande av individ- och gruppträning. Som en del av projektet skapas även en handledarkurs för stödpersoner som kan fungera som mentorer till målgruppen.

Projektet genomförs i samverkan med bland annat EuropeActive som är den internationella organisation som utfärdar de formella certifieringarna.

De två första åren kommer i huvudsak att handla om att i nära samverkan med målgruppen utveckla och genomföra utbildningen samt certifiera deltagarna. Det tredje året kommer att fokusera på nationell spridning av metoden.

Efter projektet kommer Hälsinglands Utbildningsförbund, tillsammans med projektets samverkansparter, att fortsatt hålla i utbildning och certifiering samt förvaltning och spridning av metoden.

Beviljat belopp

3 343 320 kronor

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Beviljat belopp

3 343 320 kronor

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Kontakt

E-post
Ort
Bollnäs

Liknande projekt

  • Nybyggnation av lägergård samt tillgänglighetsanpassning av ridhus på Bollnäs Heden 21:2

    Projektets syfte är att utveckla ridverksamheten för i huvudsak personer med funktionsnedsättning.

  • Alla kan yoga

    Projekets syfte är att förbättra fysisk och psykisk hälsa för personer med intellektuella funktionsvariationer.

  • Arena Paraidrott

    Parasport Jämtland-Härjedalen ska under tre år utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen med fokus på…

Sidan uppdaterades 2020-12-10.