Till innehållet

Fitness Assistant

Projektet drevs av: Hälsinglands utbildningsförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram en utbildning genom vilken personer med intellektuell funktionsnedsättning kan certifieras som assisterande personliga tränare, Fitness assistant.

De utbildade personerna blir sedan behöriga att assistera personliga tränare i planering, administrering och genomförande av individ- och gruppträning. Som en del av projektet skapas även en handledarkurs för stödpersoner som kan fungera som mentorer till målgruppen.

Projektet genomförs i samverkan med bland annat EuropeActive som är den internationella organisation som utfärdar de formella certifieringarna.

De två första åren kommer i huvudsak att handla om att i nära samverkan med målgruppen utveckla och genomföra utbildningen samt certifiera deltagarna. Det tredje året kommer att fokusera på nationell spridning av metoden.

Efter projektet

Projektet har skapat och genomfört Fitness Assistant-utbildning, tagit fram ett stödmaterial samt en mentorsutbildning för stödpersoner. Vid projektets avslut hade 1450 personer deltagit i Fitness Assistant-utbildningen. 17 personer med intellektuell funktionsnedsättning i åldern 16 - 25 år hade certifierats och erhållit yrkestiteln Fitness Assistant, EQF2.

Verksamheten lever vidare genom att utbildningen erbjuds alla elever vid Höghammargymnasiet i Bollnäs. Utbildningarna fortsätter att spridas såväl nationellt som internationellt, bland annat med hjälp av två informationsfilmer som tagits fram i projektet. Utbildningsmaterialet i sin helhet finns tillgängligt för alla på projektets webbplats.

Beviljat belopp

3 343 320 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i oktober 2023.

Beviljat belopp

3 343 320 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i oktober 2023.

Kontakt

E-post
Ort
Bollnäs

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-02-28.