Till innehållet

Fler i Rugbyrörelse

Projektet drivs av: Pingvin Rugby Club

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla formerna för rugbyträning och därmed kunna inkludera fler målgrupper i en verksamhet som ska kretsa kring rörelseglädje, sociala sammanhang och fysisk aktivitet.

Pingvin Rugby Club ska utveckla formerna för rugbyträning och därmed kunna inkludera fler målgrupper i en verksamhet som ska kretsa kring rörelseglädje, sociala sammanhang och fysisk aktivitet. I projektet ska olika varianter av rugby testas.

Målet är dels att inkludera fler i sporten, dels att formulera spridningsbara metoder för andra föreningar som vill utöka sin verksamhet. En av varianterna riktar sig till mindre barn 3-6 år där fokus ligger på rörelse och gemenskap. Föreningen ska även starta en Mixed Ability sektion för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med föreningens ordinarie medlemmar ska sektionen utveckla former för träning och tävling där alla kan delta på lika villkor.

Efter projektet ska föreningen erbjuda andra rugbyföreningar de metoder som utvecklats under projekttiden. Aktiviteterna för personer med funktionsnedsättning, små barn och äldre personer ska bli ordinarie verksamhet inom Pingvin Rugby Club.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Trelleborg

Liknande projekt

  • Nybyggnation av Padelhall/ Futnethall på fastigheten Gislöv 83:2

    Projektet syftar till att bygga en kombihall där padelspel och futnetspel är möjligt.

  • Vägvisaren

    Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering, att skapa förutsättningar för…

  • UP i Samhället

    Projektet syftar till att utveckla aktiviteter och skapa en fotbollsmiljö där fler har möjlighet till rörelse och gemenskap

Sidan uppdaterades 2020-06-02.