Till innehållet

Fler i Rugbyrörelse

Projektet drevs av: Pingvin Rugby Club

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla formerna för rugbyträning och därmed kunna inkludera fler målgrupper i en verksamhet som ska kretsa kring rörelseglädje, sociala sammanhang och fysisk aktivitet.

Pingvin Rugby Club ska utveckla formerna för rugbyträning och därmed kunna inkludera fler målgrupper i en verksamhet som ska kretsa kring rörelseglädje, sociala sammanhang och fysisk aktivitet. I projektet ska olika varianter av rugby testas.

Målet är dels att inkludera fler i sporten, dels att formulera spridningsbara metoder för andra föreningar som vill utöka sin verksamhet. En av varianterna riktar sig till mindre barn 3-6 år där fokus ligger på rörelse och gemenskap. Föreningen ska även starta en Mixed Ability sektion för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med föreningens ordinarie medlemmar ska sektionen utveckla former för träning och tävling där alla kan delta på lika villkor.

Efter projektet ska föreningen erbjuda andra rugbyföreningar de metoder som utvecklats under projekttiden. Aktiviteterna för personer med funktionsnedsättning, små barn och äldre personer ska bli ordinarie verksamhet inom Pingvin Rugby Club.

Efter projektet

Föreningen har haft prova-på-tillfällen för barn och unga i samverkan med skolor och fritids i Trelleborg. Målgruppen äldre har lockats till föreningens träningar där en enklare form av rugby (gå-rugby) tränas en dag per vecka. Projektet har lett till att föreningen fått fler medlemmar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Trelleborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-11-25.